Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj v oblasti projektového řízení u pracovníků UP.
Název programu/kurzu:
Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz komercializace vědeckých výsledků provede účastníky celým procesem transferu (převodu) vědeckých výsledků a nápadů do praxe. V rámci kurzu jsou představeny základní nástroje využitelné pro hodnocení komerčního potenciálu a tvorbu business plánu. Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP. Hlavní témata: " Ochrana duševního vlastnictví " Komercializace a uplatnění výsledků - Proč? Jak? Co? " Business development a role VTP UP " Nástroje business developmentu (Lean Canvas, Proof of Concept) " Komercializace z pohledu legislativy na UP " Případy dobré praxe
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a procesy ochrany duševního vlastnictví, normami a předpisy platnými v této oblasti na UP a následnou komercializací a transferem jejich vědeckých výsledků do praxe. Účastníci kurzu nemusí být pouze z přírodních nebo medicinálních oblastí, ale také z oblasti SSHA (Social Sciences, Humanities and Arts).
Požadované předpoklady:
Program je určený pro zaměstnance UP
Profil absolventa:
Absolvent se orientuje v základních možnostech duševní ochrany jeho výsledků a v možnostech komercializace či uplatnění těchto výsledků v praxi.
Garant programu/kurzu:
Kubečka Petr, Dr. Ing.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací