Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Úvod do programu Statistica
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program pro akademické pracovníky UP je zaměřen na získání kompetencí v problematice základní obsluhy a orientace v pracovním prostředí Statistica. Účastníci se seznámí v rámci vzdělávacího bloku se základním nastavením programu a vybranými statistickými nástroji. Osvojí si poznatky a dovednosti importu a exportu dat, provádění základních statistik, editaci výsledků a grafů při přípravě výstupů. Dále si účastníci vyzkouší provedení výpočtu reliability testového/dotazníkového nástroje. Na závěr budou prezentovány příklady pokročilejších metod vícerozměrných analýz. Vzdělávací aktivity budou koncipovány především prakticky při práci se statistickým programem.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Účastník bude umět vysvětlit způsob přípravy dat a provést import dat, editovat data v prostředí Statistica, vyhledat nástroje pro provedení základních statistik, aplikovat nastavení výpočtů základních statistik, analyzovat získané výsledky, vytvořit a editovat numerické i grafické výstupy, realizovat výpočet reliability
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent programu uplatní nově nabyté kompetence při vlastních výzkumných aktivitách.
Garant programu/kurzu:
Mrázek Michal, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací