Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Workshop je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v problematice první pomoci a resuscitace dle platných Doporučených postupů Guidelines 2021 v režimu Basic life Support. Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat náhle vzniklou zástavu krevního oběhu, a následně neprodleně zahájit všechny potřebné život zachraňující úkony včetně možnosti využití automatického externího defibrilátoru. Workshop je vedený odborníkem z praxe formou teoreticko - praktické výuky s možností nácviku život zachraňujících výkonů na sofistikovaných modelech s okamžitým hodnocením efektivity resuscitace.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem kurzu je předat účastníkům teoretické informace o nejčastějších akutních stavech, u kterých je nutné poskytnout první pomoc (křeče, porucha vědomí, kolaps, masivní krvácení) dále předat teoretické znalosti o řetězci přežití, telefonicky asistované první pomoci a telefonicky asistované resuscitaci, o platných doporučeních k vedení laické resuscitace a možnosti použití automatizovaného externího defibrilátoru. Jedním z cílů je také prakticky si osvojit přístup k člověku v bezvědomí, zhodnotit základní životní funkce a následně zahájit úkony neodkladné resuscitace včetně využití AED.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent bude znát principy TAPP, TANR, komunikace s dispečinkem ZZS při poskytování první pomoci, dále bude schopen aplikovat základní principy první pomoci do praxe
Garant programu/kurzu:
Danosová Marinella, Mgr. DiS.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací