Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Zdravá komunikace se zaměřením na eliminaci nedorozumění
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je zaměřen na základní komunikační kompetence, posílení komunikačních dovedností pro podávání a přijímání informací, eliminaci komunikačních šumů, zpětnovazebních mechanismů v komunikaci, aktivního naslouchání. Výuka je realizována prakticky a interaktivně prostřednictvím řešení konkrétních situací a případových studií.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Zprostředkovat poznatky o zpětnovazebních mechanismech při předávání informací, schopnosti parafráze a ověřování vzájemného porozumění a schopnosti aktivního naslouchání jako základní dovednosti pro zdravou komunikaci.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Orientuje se ve vlastních schopnostech a dovednostech efektivního předávání informací. Aktivně předchází komunikačním šumům a nedorozuměním.
Garant programu/kurzu:
Vávrová Petra, PhDr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací