Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy otevřené vědy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
Název programu/kurzu:
Plánování správy výzkumných dat
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz přiblíží účastníkům počáteční fázi správy výzkumných dat, tj. plánování. V rámci první části bude plánování správy výzkumných dat představeno jak v kontextu životního cyklu výzkumu, tak i životního cyklu dat. Účastníci se dozví, proč správu výzkumných dat plánovat a jak se s touto výzvou vypořádat pomocí plánu správy výzkumných dat (DMP) a dostupných nástrojů. V druhé - praktické - části se účastníci seznámí s nástrojem Data Stewardship Wizard. Účastníci se naučí, jak vytvořit projekt a jak jej nastavit. Dozví se, jakými způsoby lze v rámci nástroje spolupracovat včetně správy uživatelských rolí. Kurz dále provede účastníky dotazníkem, typologií otázek a jeho jednotlivými komponenty, jako jsou fáze projektu, fáze správy výzkumných dat nebo pomocné funkcionality (TODO, komentáře, editorské poznámky, verzování). Kurz účastníkům ukáže možnosti exportu a představí metriky (F.A.I.R., dobrá výzkumná praxe, otevřenost), se kterými nástroj pracuje. V závěru se účastníci dozví o výhodách a nevýhodách používání tohoto nástroje. Očekává se, že účastník bude mít absolvovaný kurz "Správa výzkumných dat a F.A.I.R. principy", nebo znalosti v rozsahu tohoto kurzu. Dalšími navazujícími kurzy jsou "Osobní údaje ve VaV", "Autorské právo ve VaV" a "Ochrana a komercializace VaV výsledků". Účastníkům se doporučuje přinést si s sebou laptop.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s počáteční fází správy výzkumných dat - plánováním - a její důležitou rolí v rámci vědecké a výzkumné činnosti a nakládání s výzkumnými daty. Kurz účastníkům představí jeden ze způsobů, jak se s tou výzvou vypořádat - účastníci si vyzkouší a naučí se orientovat v nástroji pro tvorbu plánů správy výzkumných dat - Data Stewardship Wizard.
Požadované předpoklady:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Profil absolventa:
Absolvent bude seznámen s prostředím nástroje Data Stewardship Wizard tak, že bude moci v tomto nástroji samostatně vytvářet plán(y) správy výzkumných dat v rámci své vědecké a výzkumné činnosti.
Garant programu/kurzu:
Motalová Tereza, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací