Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy otevřené vědy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
Název programu/kurzu:
Osobní údaje ve VaV
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz uvede účastníky do problematiky zpracování osobních údajů s důrazem na zpracování osobních údajů v oblasti vědy a výzkumu. Na úvod se bude kurz zabývat rozdílem mezi osobními a neosobními údaji a otevře otázku, potřebujeme-li vůbec osobní údaje, a pokud ano, pak jaké a čí. V druhé části se účastníci seznámí se specifickým postavením, resp. privilegovaností vědeckého výzkumu při zpracování osobních údajů. Třetí část kurzu je věnovaná zásadám zpracování osobních údajů a ve čtvrté kurz účastníkům přiblíží, jaké existují právní základy pro zpracování osobních údajů. V navazující části se kurz bude věnovat zárukám práv a svobod tzv. subjektů údajů, ale i technickým a organizačním opatřením pro jejich ochranu, jakými jsou např. anonymizace, pseudonymizace a minimalizace údajů. V této souvislosti se kurz také dotkne problematiky sekundárního užití osobních údajů a užití pro jiný než stanovený účel. Na závěr kurz účastníkům představí desatero doporučení pro zpracování osobních údajů. Dalším navazujícím kurzem jsou "Praktické aspekty dobré výzkumné praxe". Účastníkům se doporučuje přinést si s sebou laptop a disponovat textem GDPR, zákona č. 110/2019 Sb.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem tohoto kurzu je rozšířit vědomosti účastníků o základních pravidlech při nakládání s osobními údaji. Kurz si také klade za cíl založit určitou míru kompetence či citlivosti v tom smyslu, že účastníci by měli na základě znalosti základních principů úpravy v oblasti ochrany osobních údajů rozpoznat, zda je jejich návrh výzkumu z hlediska ochrany osobních údajů třeba posuzovat a zda takový návrh je v některých aspektech potenciálně rizikový.
Požadované předpoklady:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Profil absolventa:
Absolvent bude znát základní principy a pravidla právní úpravy týkající se oblasti ochrany osobních údajů při přípravě a realizaci vědecké a výzkumné činnost tak, aby byl schopen vyvarovat se významnějšího pochybení, případně identifikovat případy, kdy je zapotřebí obrátit se na odborníka v dané oblasti.
Garant programu/kurzu:
Tomášek Martin, Mgr. Bc.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací