Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Personální obsazení

prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

– prorektor pro studium
(budova Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci)

E-mail: vit.zouhar(at)upol.cz
Tel.: +420 585 631
004

Prorektor pro studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen UP):

 • koordinuje, hodnotí a aktualizuje strategii studia a vzdělávání ÚP včetně strategie dalšího vzdělávání a univerzity třetího věku;
 • je zodpovědný za podklady pro Výroční zprávu o činnosti ÚP pro oblast studia a vzdělávání;
 • přímo řídí vedoucí zaměstnance Oddělení pro studium a Oddělení dalšího vzdělávání;
 • přímo řídí vedoucího zaměstnance Centra pomoci studentům se specifickými potřebami;
 • metodicky řídí všechny součásti ÚP v oblasti studia a vzdělávání;
 • řídí Pedagogickou komisi;
 • řídí Rehabilitační komisi;
 • řídí Kolejní komisi.

 

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
– vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
(budova Informačního centra UP – Zbrojnice, vchod od vrátnice, 2. patro vpravo, místnost č. 3.06)

E-mail: jiri.pospisil(at)upol.cz 
Tel.: +420 585 631 124
Mobil: + 420 739 249 028

Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání (dále jen ODV):

 • zajišťuje komplexní činnost Oddělení dalšího vzdělávání na UP (programy v rámci akreditovaných studijních programů a programy celoživotního vzdělávání);
 • zajišťuje rozvoj distančního vzdělávání na UP, podílí se na jejich aplikaci ve vzdělávacím procesu;
 • navrhuje konkrétní postupy pro realizaci strategie UP v oblasti dalšího vzdělávání;
 • řídí zaměstnance jednotlivých částí oddělení;
 • metodicky řídí všechny zaměstnance v oblasti dalšího vzdělávání na jednotlivých fakultách UP;
 • reprezentuje oddělení v oblasti dalšího vzdělávání navenek.

 

Mgr. Jana Nováková
– vedoucí Referátu celoživotního vzdělávání
(budova Informačního centra UP – Zbrojnice, vchod od vrátnice, 2. patro vpravo, místnost č. 3.05)

E-mail: jn.novakova@upol.cz
Tel: +420 585 631 128

Vedoucí Referátu celoživotního vzdělávání:

 • zajišťuje komplexní činnost celoživotního a dalšího vzdělávání na UP;
 • navrhuje konkrétní postupy pro realizaci strategie UP v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání;
 • řídí, organizuje a koordinuje celoživotní a další vzdělávání na centrální úrovni UP;
 • metodicky řídí realizaci celoživotního a dalšího vzdělávání na UP;
 • zajišťuje komunikaci mezi centrálním pracovištěm celoživotního vzdělávání a ostatními pracovišti realizujícími celoživotní a další vzdělávání na UP;
 • zajišťuje a řídí agendu referátu;
 • řídí zaměstnance referátu;
 • reprezentuje referát v oblasti celoživotního a dalšího vzdělávání navenek.

 

Ing. Helena Janošíková

– referentka Referátu celoživotního vzdělávání
(budova Informačního centra UP – Zbrojnice, vchod od vrátnice, 2. patro vpravo, místnost č. 3.05)

E-mail: helena.janosikova@upol.cz
Tel: +420 585 631 146

Referentka Referátu celoživotního vzdělávání:

 • organizuje a koordinuje další vzdělávání zaměstnanců UP;
 • realizuje kurzy dalšího vzdělávání zaměstnanců UP v rámci celoživotního a dalšího vzdělávání na UP;
 • vede správu matriky účastníků celoživotního a dalšího vzdělávání;
 • poskytuje zaměstnancům UP poradenskou činnost v rámci celoživotního a dalšího vzdělávání na UP;
 • zajišťuje dílčí agendu referátu.

 

Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková

- právník Referátu celoživotního vzdělávání
- referentka Referátu celoživotního vzdělávání
(budova Informačního centra UP – Zbrojnice, vchod od vrátnice, 2. patro vpravo, místnost č. 3.05)

E-mail: klara.tesarikova@upol.cz
Tel: +420 585 631 128

Kontakt - centrála
Referát celoživotního a dalšího vzdělávání
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Chci se zeptat