Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Dokumenty o CŽV

Předložené dokumenty podávají důležité informace o vývoji, stavu a současné situaci celoživotního učení u nás i ve světě. Seznam dokumentů budeme průběžně aktualizovat s ohledem na nejnovější trendy v celoživotním vzdělávání.

Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých
0
Memorandum o celoživotním učení
0
CŽV aneb téma naší současnosti
0
Formální a neformální vzdělávání
0
Strategie celoživotního učení ČR
0
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
0
Learning to be
0
Learning - the treasure within
0
Kontakt - centrála
Referát celoživotního a dalšího vzdělávání
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Chci se zeptat