Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Dokumenty o CŽV

Předložené dokumenty podávají důležité informace o vývoji, stavu a současné situaci celoživotního učení u nás i ve světě. Seznam dokumentů budeme průběžně aktualizovat s ohledem na nejnovější trendy v celoživotním vzdělávání.

Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých
0
Memorandum o celoživotním učení
0
CŽV aneb téma naší současnosti
0
Formální a neformální vzdělávání
0
Strategie celoživotního učení ČR
0
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
0
Learning to be
0
Learning - the treasure within
0
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat