Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Cyrilometodějské teologické fakultě

Číslo Název Forma  
MM0101 Master of Public Policy in Educational Policy and Community Engagement Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
M20012 Aktivizující metody podporující klima ve školních kolektivech Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20010 Dobrovolnické minimum. Dobrovolnictví pro každého Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20013 Doučování jako podpůrný prostředek školního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20011 Fundraising, tvorba projektů a rozvoj školy se zaměřením na sociální začleňování Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20015 Hodnotové vzdělávání pro 1. a 2. stupeň ZŠ jako součást inkluzivní školy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20004 Interkulturní komunikace ve školském prostředí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20009 Koordinátor dobrovolníků ve škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20017 Kritické myšlení v otázkách práce s etnickými menšinami Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M200W001 Kurz etické výchovy - čtyřsemestrální Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20002 Leadership ve škole se zaměřením na inkluzi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20018 Nenásilná komunikace nejen se sociálně vyloučenými Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20005 Partnerství školy, rodiny a komunity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20001 Politika a filosofie školy podporující inkluzi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20014 Práce s kolektivem v prostředí inkluzivního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20016 Romská kultura a pedagogický proces Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20008 Řízení změn ve školách s ohledem na jejich strategický rozvoj Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20006 Utváření antidiskriminační politiky a procesů ve škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M201W002 Posouzení zdravého a nezdravého spirituálního systému klienta v nemocničním prostředí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M201W001 Sociální práce ve zdravotnickém prostředí Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M100W001 Nemocniční kaplan Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M900W001 Doplňující kurz teologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M90001 Doplňující kurz teologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M90002 Propedeutický teologický kurz pro teologický konvikt Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M900W004 Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M900W002 Teologie a spiritualita zasvěceného života Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M900W005 Večerní studium spirituality Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M900W007 Večerní studium spirituality I Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M900W006 Večerní studium spirituality II Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M90003 Večerní studium spirituality II Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
M701W003 Katecheze Dobrého pastýře Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M701W001 Praktické nácviky práce s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70101 Praktické nácviky práce s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M701W002 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M700W006 Katedrála sv. Václava od krypty po věž Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W003 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70002 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W001 Latina Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70001 Párové doprovázení manželů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W004 Párové doprovázení manželů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W002 Řeholníci řeholníkům Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W007 Sakrální památky Olomouce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W005 Služba kněze rodinám při obnově vztahů Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M70203 Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70204 Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M70201 Psychosomatika 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70202 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakt - centrála
Referát celoživotního a dalšího vzdělávání
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Chci se zeptat