Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Cyrilometodějské teologické fakultě

Číslo Název Forma  
MM0101 Master of Public Policy in Educational Policy and Community Engagement Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M20012 Aktivizující metody podporující klima ve školních kolektivech Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20010 Dobrovolnické minimum. Dobrovolnictví pro každého Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20013 Doučování jako podpůrný prostředek školního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20019 Etická výchova pro základní a střední vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20011 Fundraising, tvorba projektů a rozvoj školy se zaměřením na sociální začleňování Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20015 Hodnotové vzdělávání pro 1. a 2. stupeň ZŠ jako součást inkluzivní školy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20004 Interkulturní komunikace ve školském prostředí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20009 Koordinátor dobrovolníků ve škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20017 Kritické myšlení v otázkách práce s etnickými menšinami Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20007 Krize rodiny a její dopad na školu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20002 Leadership ve škole se zaměřením na inkluzi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20018 Nenásilná komunikace nejen se sociálně vyloučenými Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20005 Partnerství školy, rodiny a komunity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20001 Politika a filosofie školy podporující inkluzi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20014 Práce s kolektivem v prostředí inkluzivního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20003 Právo ve vzdělávání a protiprávní jednání ve školách Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20016 Romská kultura a pedagogický proces Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20008 Řízení změn ve školách s ohledem na jejich strategický rozvoj Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20020 Učitelství náboženství pro základní školy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20006 Utváření antidiskriminační politiky a procesů ve škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20021 Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20022 Zdravá generace - výchova ke zdraví zážitkově Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M20105 Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20106 Empatická laboratoř pro sociální pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M201W002 Posouzení zdravého a nezdravého spirituálního systému klienta v nemocničním prostředí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20108 Progresivní svalová relaxace pro sociální pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20102 Přehled psychosomatických onemocnění a vedení anamnestického rozhovoru pro sociální pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20103 Psychosociální faktory ovlivňující zdraví a odolnost klientů sociálních služeb Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20107 Psychosomatická péče v ČR v praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20109 Psychotraumatologický pohled na práci s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20110 Rodinná politika v praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M201W001 Sociální práce ve zdravotnickém prostředí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20101 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20104 Využití hypnózy jako metody psychohygieny pro sociální pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M20206 Autogenní trénink II Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M20205 Empatická laboratoř Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M20204 Hypnóza Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20202 Psychosomatika III Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M20203 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M20207 Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M20201 Výcvikový kurz Terapie zaměřené na emoce Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M10001 Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M100W001 Nemocniční kaplan Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M900W001 Doplňující kurz teologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M90001 Doplňující kurz teologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M90002 Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M90004 Večerní studium spirituality I Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M90003 Večerní studium spirituality II Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
M70108 Aktivizační metody ve škole podporující inkluzi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70110 International Summer School in Refugee Law and Rights Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M701W003 Katecheze Dobrého Pastýře Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70103 Katecheze Dobrého Pastýře I Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70109 Katecheze Dobrého Pastýře II Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70107 Pedagogický výzkum a inkuze ve školách Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M701W001 Praktické nácviky práce s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70101 Praktické nácviky práce s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70106 Přístupy k sociální spravedlnosti a rovnosti v současné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M701W002 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70105 Service Learning Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70104 Výchova ke stabilitě vztahů Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M70005 Autorita: krize autority, poslušnost, komunikace, manipulace Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M70008 Duchovní doprovázení - online - teoretická část Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70007 Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
M700W006 Katedrála sv. Václava od krypty po věž Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70002 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W003 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W001 Latina Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W004 Párové doprovázení manželů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70001 Párové doprovázení manželů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70006 Prevence a řešení konfliktů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70003 Psychologie osobnosti a práce s klientem nejen pro formátory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W002 Řeholníci řeholníkům Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W007 Sakrální památky Olomouce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M700W005 Služba kněze rodinám při obnově vztahů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70004 Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro formátory řeholníků Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
M70205 Autogenní trénink - základní stupeň Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70211 Empatická laboratoř Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70210 Hypnóza Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70208 Jacobsonova progresivní svalová relaxace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70213 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - ochutnávka z psychosomatiky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70209 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - psychosomatický kontext Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70203 Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70206 Psychologická první pomoc Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70204 Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70201 Psychosomatika 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70207 Psychosomatika 2 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70214 Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70212 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží Kombinovaná Detail Chci se zeptat
M70202 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat