Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Filozofické fakultě

Číslo Název Forma  
F50101 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F50102 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční Detail Chci se zeptat
F50114 Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka Prezenční Detail Chci se zeptat
F50131 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 16 hodin (příprava na zkoušku PET) Prezenční Detail Chci se zeptat
F50132 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 24 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50107 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50106 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 56 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50133 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 16 hodin (příprava na zkoušku FCE) Prezenční Detail Chci se zeptat
F50134 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 24 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50117 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50116 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 56 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50135 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 16 hodin (příprava na zkoušku CAE) Prezenční Detail Chci se zeptat
F50136 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 24 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50120 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50119 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 56 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F50104 Letní škola bohemistiky Prezenční Detail Chci se zeptat
F50113 Sociální zabezpečení dětí, žáků a studentů v praxi pedagogického pracovníka Prezenční Detail Chci se zeptat
F50103 Studium v oblasti pedagogických věd - dvouobor Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F50100 Studium v oblasti pedagogických věd - jednoobor Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F50112 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
F500WKUZ Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor Kombinovaná Detail Chci se zeptat
F500WUZK Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - jednoobor Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F10002 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F9PB28 Čínská filologie Prezenční Detail Chci se zeptat
F9PB01 Psychologie 1. ročník CŽV Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F9KB01 Psychologie 1. ročník CŽV Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F9PN11 Anglická filologie Prezenční Detail Chci se zeptat
F9PN10 Judaistika: Dějiny a kultura Židů Prezenční Detail Chci se zeptat
F9PN09 Muzikologie Prezenční Detail Chci se zeptat
F9PN03 Psychologie Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F9KN00 Psychologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F70033 Letní škola numismatiky Prezenční Detail Chci se zeptat
F70002 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat