Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Filozofické fakultě

Číslo Název Forma  
F5SP03 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí, školení k využití edukačního filmu Zuřivec Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F5SP00 Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
F50101 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční Detail Chci se zeptat
F50102 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F501W014 Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka Prezenční Detail Chci se zeptat
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční Detail Chci se zeptat
F501W020 Moodle pro zaměstnance FF UP Prezenční Detail Chci se zeptat
F50103 Studium v oblasti pedagogických věd - dvouobor Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F50100 Studium v oblasti pedagogických věd - jednoobor Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F50112 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
F500WKUZ Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
F500WUZK Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - jednoobor Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
F9KBW003 Archeologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F9PNW002 Kulturní antropologie-Sociologie Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
F700W003 Moderní hebrejština pro začátečníky 1 Prezenční Detail Chci se zeptat
F70002 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční Detail Chci se zeptat
F700W002 Škola finanční gramotnosti pro širokou veřejnost Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
F7PK00 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Prezenční Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat