Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Pedagogické fakultě

Číslo Název Forma  
D5PD51 ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD32 Aspekty ovlivňující nácvik provopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD94 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD55 Co ještě můžeme pro dítě udělat aneb Dítě s odloženou školní docházkou Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD33 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD63 Čtenářská gramotnost na střední škole-Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD28 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové přípravy u předškolních dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD98 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářskié gramotnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD87 Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD72 Effective Communication in English Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD65 Effective Communication in English-basic conversational topics Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD58 Environmentální činnosti v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD08 Hudební rozvoj kognitivních funkcí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD73 Individualizace vzdělávání v mateřské škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD23 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD80 Inkluze v rámci podpůrných opatření Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD38 Inkluzivní třída - žák, který ruší Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD30 Jak na rodiče v mateřské škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD76 Jazykově-metodický kurz pro začátečníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD03 Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD27 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD71 Kancelářské aplikace v praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD69 Kariérové vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD05 Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účely Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD37 Korespondence moderně a pro poraxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD04 Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD54 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD40 Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD68 Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. století Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD70 Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD19 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD60 Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD81 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD101 Muzikoterapie pro děti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD103 Muzikoterapie pro děti 2 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD43 Nebezepečné komunikační techniky spojené s ICT Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD44 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD24 Netradiční přání nejen pro maminky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD77 Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD52 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pracovníky všech typů a stupňů škol Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD79 Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD100 Osobnostně sociální rozvoj aneb líný učitel Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD41 Osobnostně sociální výcvik zaměřený na krizovou intervenci pro pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD18 Osobnostně-sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunkační dovednosti a spolupráce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD53 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD102 Pedagogická diagnostika a prevence Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD93 Pedagogická diagnostika a prevence Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD95 Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření prvního až pátého stupně Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD20 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD31 Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD82 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD97 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD66 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD86 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD74 Příprava školy na inspekci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD78 Relaxace a uvolnění dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD25 Rozkvetlá škola Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD34 Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. st. ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD67 Rozvoj grafomotorických dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD29 Rozvoj osobnosti pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD21 S hudbou? S hudbou! Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD64 S hudbou? S hudbou! Dílny kreativního přístupu k výuce hudby Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD50 Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD49 Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD96 Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověka Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD46 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD92 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD84 Spolupráce asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD35 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD85 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD14 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD26 Škola - právo - ekonomika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD88 Teorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicově řízené stroje Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD15 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD16 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD75 Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, který ruší Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD56 Vánoční prostorové dekorace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD57 Vánoční přání s překvapením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD99 Vedení porad a brainstormingů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD36 Vedení třídnických hodin Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD89 Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD22 Výchovné obtíže u předškolních dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD91 Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD62 WORKSHOP - problém zvaný ADHD, ADD Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD83 Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD59 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD07 Základní školní lyžování Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9205W001 Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9205W003 Anglický jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9205W002 Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9205W004 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9216W003 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9216W001 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9216W002 Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9216W004 Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9206W003 Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9206W002 Český jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9206W001 Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9215W001 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9212W003 Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9212W002 Matematika - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9212W001 Matematika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9213W001 Muzejní a galerijní pedagogika Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9209W004 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9209W001 Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9209W003 Německý jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9209W002 Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9217W001 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W008 Pedagogické studium pro pedagoga volného času Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W005 Pedagogické studium pro vychovatele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W003 Pedagogické studium učitelů odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W004 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W009 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W006 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W007 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W010 Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9217W002 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9201W010 Asistent pedagoga 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W011 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W001 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W004 Pedagogické studium odborného výcviku 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W008 Pedagogické studium pro pedagoga volného času 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W005 Pedagogické studium pro vychovatele 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W003 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W009 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W006 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W007 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů výtvarné výchovy 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9201W002 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
D2PD36 Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD17 Anglický jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD35 Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD18 Biologie - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD61 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD29 Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD19 Český jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Prezenční Detail Chci se zeptat
D2PD37 Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD26 Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD27 Dějepis - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD42 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD01 Doplňující pedagogické studiu zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
7507R097 Historie se zaměřením na vzdělávání Prezenční Detail Chci se zeptat
D2PD98 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD20 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD31 Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD38 Informatika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD64 Informatika pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD51 Koordinátor ICT Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD95 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD96 Letní škola techniky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD59 Logopedický asistent (studium k zabezpečení logopedické péče ve školství) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD90 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD32 Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD21 Matematika - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD39 Matematika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD65 Metodik prevence sociálně patologických jevů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD57 Muzejní a galarijní pedagogika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD40 Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD23 Německý jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD22 Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD24 Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD62 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD44 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD91 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD05 Pedagogické studium pro pedagoga volného času Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD04 Pedagogické studium pro vychovatele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD02 Pedagogické studium učitelů odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD03 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD08 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD07 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD06 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD94 Počítačová gramotnost na SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD60 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Kombinovaná Detail Chci se zeptat
7507R061 Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu (modul pedagogické propedeutiky) Prezenční Detail Chci se zeptat
D2PD30 Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD43 Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
7505T017 Řízení volnočasových aktivit Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD99 Sbormistrovství Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD56 Sbormistrovství Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD53 Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD52 Specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD50 Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD47 Speciální pedagog Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD10 Speciální pedagogika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD15 Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD46 Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD11 Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD13 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD12 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD14 Speciální pedagogika pro vychovatele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD58 Speciální pedagogika pro výchovné poradce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD16 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD97 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD09 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD55 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD54 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD25 Technická a informační výchova pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD66 Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD93 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD92 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu nejen na pobytových akcích Kombinovaná Detail Chci se zeptat
7504T174 Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD34 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
7531R001 Učitelství pro mateřské školy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD33 Učitelství pro MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD28 Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD67 Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD41 Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD63 Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D2PD45 Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD59 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9211W002 Biologie - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9211W003 Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9211W001 Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9204W011 Asistent pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W009 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W004 Logopedický asistent Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W014 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W015 Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W007 Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W016 Speciální pedagog Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W005 Speciální pedagogika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W013 Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W006 Speciální pedagogika - surdopedie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W003 Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W012 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W002 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W008 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W001 Speciální pedagogika pro vychovatele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9204W010 Speciální pedagogika pro výchovné poradce Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9207W004 Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9207W003 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9207W006 Dějepis pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9207W002 Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9207W005 Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9207W001 Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9203W001 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9202W001 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9210W004 Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9210W001 Informatika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9210W003 Koordinátor ICT Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9210W002 Technická a informační výchova pro SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9208W002 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9208W004 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9208W001 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9208W003 Učitelství pro MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9607W005 Cyklus kurzů - asertivní komunikace na pracovišti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W003 Cyklus kurzů - komunikační výchova Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W002 Cyklus kurzů - písemný projev Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W001 Cyklus kurzů - rétorika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W006 Český jazyk - odborný didaktický seminář Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W008 Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W007 Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9607W004 Zkouška z českého jazyka Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9609W016 Cyklus kurzů - Čtyři pohledy na dějiny a dějiny umění - pro učitele VV Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W012 Cyklus kurzů - dějiny státní správy a samosprávy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W010 Cyklus kurzů - finanční gramotnost pro učitele ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W014 Cyklus kurzů - konflikty a jejich řešení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W011 Cyklus kurzů - moderní česko-slovenské a české dějiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W009 Cyklus kurzů - práce se skupinou Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W008 Cyklus kurzů - předlékařská první pomoc nejen pro pedagogy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W013 Etická výchova Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W004 Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W003 Grafomotorický kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W006 Kompetence žáků a učitelů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W001 Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W005 Metodický seminář k problematice výživy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W002 Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W015 Přípravný kurz k rigorózní práci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9609W007 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9605W001 Rizikové chování na internetu - pro Policii ČR Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9605W005 Rizikové chování na internetu - pro pracovníky odborů a oddělení sociálně právní ochrany dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9605W004 Rizikové chování na internetu - pro rodiče všech stupňů a typů škol pro širokou veřejnost Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9605W002 Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů škol Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9605W003 Rizikové chování na internetu - pro žáky SŠ a 2.st.ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9608W001 Agrese a šikana Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9606W033 Agrese a její řešení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W032 Autority a jejich místo v životě dítěte, žáka Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W035 Cesta k individualizaci v mateřské škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD55 Co ještě můžeme pro dítě udělat aneb Dítě s odloženou školní docházkou Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W012 Cyklus kurzů - dobře se dívat, kriticky myslet Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W001 Cyklus kurzů - tanec trochu jinak Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W004 Cyklus kurzů - tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - pro učitele 2. st. ZŠ, SŠ a ZUŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W005 Cyklus kurzů - tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - pro učitele MŠ, 1.st. ZŠ a vychovatele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W002 Cyklus kurzů - umění relaxace a zvládnutí stresu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W011 Cyklus kurzů - za branou muzea Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD28 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D7PD39 Den zdraví Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W013 DVPP 2017 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD58 Environmentální činnosti v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W006 Hedvábná inspirace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W029 Hrajeme si s psychomotorikou Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W023 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD03 Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W041 Komunikace pro vedoucí pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W047 Kritéria školí zralosti - odklad školní docházky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W054 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W030 Literární a dramatická výchova v mateřské škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD01 Matematická gramotnost ve 21. století Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W019 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD43 Nebezepečné komunikační techniky spojené s ICT Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W044 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W007 Nepravý smalt Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W024 Netradiční přání nejen pro maminky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W052 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD18 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W053 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W020 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD02 Počítačová gramotnost na SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W031 Podpora čtenářství Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W051 Podzimní aranžmá Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W048 Práce s nestandardním typem žáků Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W008 Práce s polymerovou hmotou Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W037 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na český jazyk a literaturu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W038 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na psychologii a společenské vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W025 Rozkvetlá škola Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W021 S hudbou? S hudbou! Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD50 Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD49 Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W036 Specifické poruchy učení aneb Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU (reedukace) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD46 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W034 Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W017 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD14 Studium pro asistenty pedagoga 120 hodin Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W026 Škola - právo - ekonomika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W009 Textilní rezerváž Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W010 Tisk na textil Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD15 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD16 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W027 Tvoříme s dětmi nejen pro maminky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W003 Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D7PD40 Vánoce a zdraví Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD56 Vánoční prostorové dekorace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D5PD57 Vánoční přání s překvapením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W042 Vedení týmu a týmová spolupráce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W022 Výchovné obtíže u předškolních dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9606W045 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9603W005 Anglická konverzace se zaměřením na argumentační jazyk Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W003 Anglický jazyk pro praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W008 Angličtina s interkulturní dimenzí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W009 Angloamerické svátky a jejich pozadí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W010 CLIL pro 1. a 2. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W011 Gramatika pro učitele angličtiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W001 Intenzivní kurz německého jazyka Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W004 Intenzivní víkendový kurz anglického jazyka (2) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W002 Intenzivní víkendový kurz kurz Anglického jazyka pro studenty PdF (1) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W012 Internet jako zdroj jazykové výuky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W013 Jak se lidé učí /cizí/ jazyky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W022 Konsolidace základů anglického jazyka pro budoucí učitele AJ na 1. stupni ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W014 Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele AJ na ZŠ a SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W015 Metodika práce s IWB Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W016 Nebojme se testování Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W017 Písně a hudba ve výuce angličtiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W018 Poslech pro učitele angličtiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W019 Testujme komunikativně Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W007 Večerní kurz AJ /základní/ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W006 Večerní kurz AJ pro 1.st ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W020 Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9603W021 Žáči se SVP ve výuce angličtiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
9604W001 Cyklus kurzů: e-learning online studium Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9604W002 Kurzy ICT pro pokročilé Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
D6PD02 Agresivita ve třídě či jiném kolektivu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W033 Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se dzravotním postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W022 Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W011 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W026 Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W039 Hry s hudbou v pedagogické a speciálne peagogické praxi I Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W040 Hry s hudbou v pedagogické a specxiálně pedagogické peaxi II Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W014 Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD03 Náměty pro práci v hudební výchově Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W025 Osobnostně-sociální kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W027 Práce s rodinou žáka se ZP Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W016 Práce se žákem se vzácným onemocněním Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W035 Problematika sexuální výchovy nu žáků se zdravotním postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W010 Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD04 Psychosociální problematika osob se zdrav. postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W037 Relaxační techniky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W038 Speciálněpedagogická stimulace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W009 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W034 Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD /ADD/ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W028 Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W021 Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W008 Syndrom vyhoření aneb co potřebují zaměstnanci pomáhajících profesí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W017 Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W007 Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálním postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD01 Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD05 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W024 Źák s poruchami chování v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD06 Zvládnutí klienta v riziku a základy šetrné sebeobrany Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W015 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W013 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W012 Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W036 Žák s mentálním postižením v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W031 Žák s nadáním a talentem v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W029 Žák s narušenou komunikační schopností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W018 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W019 Žák s tělesným postižením v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W030 Žák se sluchovým postižením v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W020 Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
9602W032 Žák se zrakovým postižením v běžné škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
D6PD106 12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD88 Adventní tvoření Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD64 Aktivizační metody a badatelsk orientovaná výuka v přírodovědných předmětech Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD32 Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti škol Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD46 Anglický jazyk hravě a netradičně v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD76 Byt, dům a zahrada Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD103 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD79 CNC lasery Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD74 CNC stroje (3-osá frézka) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD75 CNC stroje a 3D tiskárny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD61 Čtenářská pregramotnost Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD97 Čtenářské dílny jako prostředek Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD06 Dějiny samosprávy od roku 1918 do současnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD11 Den zdraví Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD17 Didaktika techniky a informatiky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD107 E-Bezpečí pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD05 Etická výchova pro učitele na 2. stupni ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD73 Grafomotorický kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD93 Hodnocení žáků se spec.vzděl.potřebami Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD45 Hravá jóga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD82 Hravé programování a robotické stavebnice pro ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD57 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD89 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD48 Inkluzivní třída - žák, který ruší Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD42 Inteligence emocí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD77 Internet věcí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD104 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD91 Jak na rodiče Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD70 Jazykově metodický kurz pro začátečníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD21 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD55 Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD41 Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu? Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD92 Jogové básničky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD71 Jyzykově - metodický kurz s využitím každodenní konverzace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD67 Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD54 Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD20 Kočičiny Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD29 Kompozice ve fotografii Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD10 Konsolidace základů AJ pro budoucí učitele AJ na 1.st.ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD09 Kurz AJ pro nefilology - pro studenty PdF UP Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD83 Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD26 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD12 Letní škola techniky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD35 Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníky ve školství I. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD15 Manažerské schopnosti a dovednosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD53 Matematická pregramotnost-rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD24 Metodické vedení předškolních dětí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD108 Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD56 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD07 Moderní československé a české dějiny 1918 - 1992 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD16 Muzikoterapie v mezinárodním kontextu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD94 Nebojte se Pythonu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD96 Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD18 Nevíte si rady s problémovým dítětem? Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD30 Obsluha a základní programování CNC strojů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD34 Obtížné rozhovory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD62 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídou Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD65 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD87 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD66 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD25 Osobnostně sociální rozvoj učitele - předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD100 Osobnostní rozvoj aneb "líný" učitel ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD01 Pedagogická propedeutika Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD80 Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD50 Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD81 Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD51 Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva a jiného materiálu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD02 Polytechnická výchova v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD86 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD102 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věkz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD101 Pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD31 Práce s časem a psychohygiena učitele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD28 Práce se skupinovou dynamikou pohledem cirkusové pedagogiky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD23 Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického pohledu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD33 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD84 Příprava školy na inspekci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD47 Příprava školy na inspekci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD08 Připravný kurz k přijímací zkoušce se zaměřením na anglický jazyk Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD19 Přípravný kurz k rigorózní práci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD03 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na psychologii a společenské vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD04 Přípravný kurz na přijímjací zkoušky se zaměřením na český jazyk a literaturu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD105 Reedukce SPU praktický seminář Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD69 Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD37 Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD90 Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD63 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD38 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD14 Sociální interakce ve skupině Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD68 Současný žák versus role a kompetence současného učitele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD58 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD52 STEAM - tvoříme z odpadového materiálu a elektrotechnických součástek Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD78 STEAM- tvoříme z odpadového materiálu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD27 Stimulační grafomotorický program pro učitele MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD72 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1, písm a/zákon č. 563 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD43 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD49 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (121 hodin) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD44 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD36 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD39 Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky AJ na ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD13 Vánoce a zdraví Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD98 Vánoční aranžování Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD85 Vánoční hrátky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD99 Vyrábíme rytmické nástroje Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD60 Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD40 Využití cloudových kancelářských aplikací MS Office 365 ve škole - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD22 Využití léčivých a dalších užitkových rostlin Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD59 Využití mobilních zařízení ve škole ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PD95 Žáci se spec.vzděl.potřebami Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW008 AJ hravě a netradičně Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW043 Aktivity a metody volnočasového vzdělávání ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW038 Aktualizace školního řádu a Provozního řádu a dopady Covit -19 na provoz mateřské školy /webinář/ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
D6PDW020 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW052 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW069 Číst se naučí každý Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW016 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe I. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW049 Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učitele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW001 E- Rizika virtuální komunikace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW047 Hravá jóga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW026 ICT Intergacen digitálních technologií do výuky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW065 Individuální konzultační kurz k rigorózní práci Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
D6PDW067 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW071 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW061 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW048 InTime- virtuální kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW058 Jak na čtenářské dílny? Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW006 Jak na projekty a projektové vyučování? Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW005 Jak učit smysluplně a zábavně na PC Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW003 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW034 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW030 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW037 Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW059 Jazykový kurz pro začátečníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW022 Jogové básníčky pro děti v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW014 Kancelářské aplikace v praxi Kombinovaná Detail Chci se zeptat
DPDW068 Kritéria školní zralosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW074 Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
D6PDW046 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW031 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW044 Mediální výchova a gramotnost ve školních lavicích Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW039 Metodický výklad k zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) - webinář Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW002 Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW073 Metody aktivního učení v MŠ I. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW050 MS Excel pro začátečníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW033 Nadaný žřák ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW027 Neklidné dítě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW053 Neklidné dítě (ADHD, ADD) ? výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW017 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - rozvoj čtenářské a literární gramotnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW075 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW032 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW036 Osobnostně sociální rozvoj učitele Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW007 Osobnostní rozvoj aneb "liný" učitel ve výuce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW040 Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
D6PDW041 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW042 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW029 Pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW028 Práce s nestandardním typem žáků Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW055 Práce se třídou - jak zlepšit vztahy ve třídě v rámci sekundární prevence Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW035 Práce se třídou - táhneme za jeden provaz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW004 Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW060 Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW056 QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW051 Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW070 Rozvoj grafomotoriických dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW021 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW018 Rozvoj technické tvořivosti v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW024 Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW019 Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW010 Společné vzdělávání ? práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW064 Studium pedagogiky pro ředitele škol a školských zařízení Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW063 ŠPZ a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny
D6PDW009 To chce klid - Emoce a zvládání obtížných situaci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW015 Učíme hravě a netradičně ? zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW023 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW025 Vyrábíme rytmické nástroje Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW062 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW054 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání s kolegy, rodiči, žáky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW066 Žák se SPU v inluzivním vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D6PDW045 Žák se SVP v distančním vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
D8PD18 Effective Communication in English ? basic conversational topics Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD06 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD10 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD21 Jak zařazovat prvky pololytechnické výchovy do výuky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD04 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD05 Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to? Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD19 Kancelářská aplikace v praci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD20 Kritéria školní zralosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD12 Kurz první pomoci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD09 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD07 Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD02 Práce se třídou - táhneme za jeden provaz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD22 Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD14 Rozvíjení matematických dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD13 Rozvoj emočních dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD03 Rozvoj grafomotorických dovedností Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD17 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD147 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD08 Současná MŠ v praxi - jak zefektivnit řízení MŠ Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD11 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD16 Stanovení cílů a využití myšlenkových map Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD23 Využití cloudových kancelářských aplikací Kombinovaná Detail Chci se zeptat
D8PD15 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat