Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Právnické fakultě

Číslo Název Forma  
PM0104 LL.M. International and European Law Prezenční Detail Chci se zeptat
PM0102 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace I.: Právo designové a módní Kombinovaná Detail Chci se zeptat
PM0103 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace II.: Mediální právo Kombinovaná Detail Chci se zeptat
PM0101 LL.M. Soutěžní právo Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
P200W005 Aktuální změny v daňovém právu Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W010 Aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W012 Evropská ochrana lidských práv pro právní praxi Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W013 Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W008 Jak na smlouvy Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W009 Nájem bytu Prezenční Detail Chci se zeptat
P20003 Novinky v pracovním právu Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
P200W014 Nový občanský zákoník - obecná úprava a změny v soukromém právu a Civilní soudní řízení Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W006 Právní úprava státního občanství v ČR Prezenční Detail Chci se zeptat
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W002 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v praxi s důrazem na právo na spravedlivý proces a ochranu majetku Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W004 Věcná práva v novém občanském zákoníku - věcná práva k věci cizí Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W003 Věcná práva v novém občanském zákoníku - základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W016 Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí Prezenční Detail Chci se zeptat
P20001 Základní výcvik v mediaci Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W011 Základy mezinárodního práva pro právní praxi a veřejnou správu Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W015 Základy trestní odpovědnosti a trestního procesu, trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých pachatelů Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W007 Změny v dědickém právu po přijetí nového občanského zákoníku Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
P90001 Právo v CŽV Prezenční Detail Chci se zeptat
P90002 Právo v CŽV Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat