Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Právnické fakultě

Číslo Název Forma  
PM0104 LL.M. International and European Law Prezenční Detail Chci se zeptat
PM0102 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace I.: Právo designové a módní Kombinovaná Detail Chci se zeptat
PM0103 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace II.: Mediální právo Kombinovaná Detail Chci se zeptat
PM0101 LL.M. Soutěžní právo Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
P200W005 Aktuální změny v daňovém právu Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W010 Aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W012 Evropská ochrana lidských práv pro právní praxi Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W013 Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W008 Jak na smlouvy Prezenční Detail Chci se zeptat
P20004 Letní škola Medicínského práva Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W009 Nájem bytu Prezenční Detail Chci se zeptat
P20005 Novela pracovního práva Distanční Detail Chci se zeptat
P20008 Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020 Distanční Detail Chci se zeptat
P20003 Novinky v pracovním právu Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W014 Nový občanský zákoník - obecná úprava a změny v soukromém právu a Civilní soudní řízení Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W006 Právní úprava státního občanství v ČR Prezenční Detail Chci se zeptat
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W002 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v praxi s důrazem na právo na spravedlivý proces a ochranu majetku Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W004 Věcná práva v novém občanském zákoníku - věcná práva k věci cizí Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W003 Věcná práva v novém občanském zákoníku - základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo Prezenční Detail Chci se zeptat
P20007 Velká novela zákona o obchodních korporacích Distanční Detail Chci se zeptat
P200W016 Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí Prezenční Detail Chci se zeptat
P20001 Základní výcvik v mediaci Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W011 Základy mezinárodního práva pro právní praxi a veřejnou správu Prezenční Detail Chci se zeptat
P200W015 Základy trestní odpovědnosti a trestního procesu, trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých pachatelů Prezenční Detail Chci se zeptat
P20006 Zákoník práce v době pandemie Distanční Detail Chci se zeptat
P2000XXX Zkouška Distanční Detail Chci se zeptat
P200W007 Změny v dědickém právu po přijetí nového občanského zákoníku Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
P90001 Právo v CŽV Prezenční Detail Chci se zeptat
P90002 Právo v CŽV Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat