Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Rektorátu UP

Číslo Název Forma  
U505W001 Obchodní čínština - začátečníci 1 Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
U4PBW006 Bezpečnost na internetu Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PBW001 Elektronické informační zdroje Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PBW004 MS Excel - použití pokročilých funkcí Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PBW002 MS Excel - tabulky a základní vzorce Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PBW003 MS Word - hromadná korespondence Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PBW005 MS Word - stylování dokumentu Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PBW007 Současné trendy prezentování Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PFW002 Jak na konflikty mezi lidmi? Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PFW001 Podávání a přijímání kritiky Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4ZAW001 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZAW003 Finanční gramotnost Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA25 Kurz českého znakového jazyka Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZAW005 Kurz první pomoci/ laická kardiopulmonální resuscitace (KPR) Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA19 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4ZAW002 Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA12 Tyflopedické minimum pro každého aneb jak komunikovat s nevidomým Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZAW004 Základní principy záchrany života s využitím AED Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PA10 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PAW002 Hodnocení kvality výuky na UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA11 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA15 Specifické poruchy učení - charakteristika, reedukace, žáci mimořádně nadaní, inkluze, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA09 Student s narušenou komunikační schopností Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA08 Student s omezením hybnosti Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA07 Student s poruchou autistického spektra Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA06 Student s psychickým onemocněním Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA14 Student se sluchovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PA13 Student se zrakovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U4PAW001 Využití simulátorů zdravotního postižení ve výuce budoucích pomáhajících profesionálů Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PAW003 Výzvy ve vzdělávání současné generace studentů (mileniálů) v prostředí českého vysokého školství Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA12 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
U4PDW001 Aplikace správního řádu na procesy podle zákona o vysokých školách Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U60307 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60308 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60304 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60306 Student s narušenou komunikační schopností - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny
U60309 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
U602W007 Bezpečnost na internetu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W010 Čeština v úřední korespondenci i mimo ni Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W004 Práce s tabulkami - Microsoft Excel (začátečníci + mírně pokročilí) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W011 Právní minimum Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W008 Publikování na internetu (recepty, blogy, focení, youtubering) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W013 Rozvoj komunikačních dovedností aneb využití metody tzv. bez poražených ("win-win") Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W009 Současné fenomény mladé generace a počítačová bezpečnost Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W012 Spotřebitelské minimum Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W006 Tvorba prezentací - Microsoft PowerPoint (začátečníci + mírně pokročilí) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W001 Základy finanční gramotnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W005 Základy práce s internetem a komunikace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W002 Základy práce s počítačem a správa souborů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W014 Zdravé stárnutí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U602W003 Zpracování textu - Microsoft Word (začátečníci + mírně pokročilí) Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U801A1 Anglický jazyk pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U801N1 Německý jazyk pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U801P2 Psychosociální studia - rozšiřující kurz 1 Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U801P1 Úvod do římského práva Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U80012 Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80007 Univerzita 3. věku - Evropská kultura a křesťanství Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80004 Univerzita 3. věku - Historie a archeologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80005 Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80009 Univerzita 3. věku - Kapitoly z humanitních věd Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80008 Univerzita 3. věku - Křesťanství a teologie v proměnách času Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80003 Univerzita 3. věku - Kultura v minulosti a přítomnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80010 Univerzita 3. věku - My - lidé a příroda Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80011 Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80015 Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80014 Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80002 Univerzita 3. věku - Psychosociální studia Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80001 Univerzita 3. věku - Společenské vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E4 Univerzita 3. věku - studijní skupina Šternberk Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E1 Univerzita 3. věku - studijní skupina Uherské Hradiště Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E3 Univerzita 3. věku - studijní skupina Valašské Meziříčí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E2 Univerzita 3. věku - studijní skupina Vyškov Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80006 Univerzita 3. věku - Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80013 Univerzita 3. věku - Zdravotnické vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Kontakty – Rektorát
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita třetího věku
Chci se zeptat