Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Rektorátu UP

Číslo Název Forma  
U505W001 Obchodní čínština - začátečníci 1 Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
U50401 Didaktika distančního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U50402 Moderní výukové metody Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U50408 Výuka s podporou tabletů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U50407 Využívání informačních a rešeršních odborných databázových zdrojů Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U55001 Interkulturní vzdělávání - multikulturní společnost v ČR Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55002 Potřeby klientů ze specifického náboženského prostředí: spiritualita Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55003 Úvod do interkulturní výchovy - mezikulturní porozumění Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55004 Úvod do patopsychologie pro pracovníky v pomáhajících profesích Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55005 Úvod do psychologie emocí pro pracovníky v sociálních službách Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U55108 Agrese a agresivita u dětí a mládeže Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55106 Metody a hry pro sociální pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55101 První pomoc aktuálně a prakticky pro sociální pracovníky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55104 Úvod do adiktologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55102 Úvod do komunikace s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55105 Úvod do problematiky stresu a jeho zvládání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55107 Úvod do relaxace s klientem Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U55103 Základy komunikace s osobami se zdravotním postižením Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PB04 MS Excel - pro pokročilé Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB02 MS Excel - základní kurz Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB03 MS PowerPoint - základní kurz Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB01 MS Word - základní kurz Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4ZA03 Čeština nejen v úřední korespondenci 1 Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA04 Čeština nejen v úřední korespondenci 2 Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA06 Katedrála sv. Václava: Olomoucký dóm - od krypty po věž Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA05 Klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA01 Komunikace v praxi Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA02 Písemný projev v praxi Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA08 První pomoc - resuscitace dle ERC Guidelines 2015 Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA07 Základy fotografování Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PA02 Didaktika distančního vzdělávání Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA03 Implementace nového klasifikačního řádu UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA04 Integrace tabletů do výuky Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA01 Výuka pomocí e-learningu a moderních výukových metod Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PD04 Autorské právo ve vědě, výzkumu a vzdělávání Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PD01 Novinky v právní regulaci vysokého školství I. Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PD02 Novinky v právní regulaci vysokého školství II. Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PD03 Novinky v právní regulaci vysokého školství III. Vnitřní předpisy veřejných vysokých škol Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PG01 Orientace v zadávání audiovizuálních služeb Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U801A1 Anglický jazyk pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U801N1 Německý jazyk pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U800W002 U3V jazyky Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80012 Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80007 Univerzita 3. věku - Evropská kultura a křesťanství Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80004 Univerzita 3. věku - Historie a archeologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80005 Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80009 Univerzita 3. věku - Kapitoly z humanitních věd Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800W001 Univerzita 3. věku - kompletní Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80008 Univerzita 3. věku - Křesťanství a teologie v proměnách času Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80003 Univerzita 3. věku - Kultura v minulosti a přítomnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80010 Univerzita 3. věku - My - lidé a příroda Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800W003 Univerzita 3. věku - nástavbový Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80011 Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80015 Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80014 Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80002 Univerzita 3. věku - Psychosociální studia Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800W007 Univerzita 3. věku - rozšiřující Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800W008 Univerzita 3. věku - rozšiřující II Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80001 Univerzita 3. věku - Společenské vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E4 Univerzita 3. věku - studijní skupina Šternberk Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E1 Univerzita 3. věku - studijní skupina Uherské Hradiště Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E2 Univerzita 3. věku - studijní skupina Vyškov Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E3 Univerzita 3. věku - Valašské Meziříčí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80006 Univerzita 3. věku - Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80013 Univerzita 3. věku - Zdravotnické vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakt - centrála
Referát celoživotního a dalšího vzdělávání
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Chci se zeptat