Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

CŽV na Rektorátu UP

Číslo Název Forma  
U505W001 Obchodní čínština - začátečníci 1 Prezenční Detail Chci se zeptat Termíny

Číslo Název Forma  
U50401 Didaktika distančního vzdělávání Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U50402 Moderní výukové metody Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U50408 Výuka s podporou tabletů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U50407 Využívání informačních a rešeršních odborných databázových zdrojů Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PB14 Moodle - základní kurz pro učitele Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB12 MS Excel - kontingenční tabulky a grafy Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB13 MS Excel - použití pokročilých funkcí Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB08 MS Excel - tabulky a základní vzorce Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB09 MS PowerPoint - tvorba prezentace Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB05 MS Word - hromadná korespondence Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB06 MS Word - obsahy, rejstříky a seznamy Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB07 MS Word - stylování dokumentu Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB10 Pořizování a zpracování videomateriálů Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PB11 Příprava Systematic Review krok za krokem Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PF03 Jak na konflikty mezi lidmi? Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PF04 Podávání a přijímání kritiky Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PF01 Řešení konfliktních situací Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PF02 Systematická efektivita managementu práce v edukačním procesu Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4ZA03 Čeština nejen v úřední korespondenci 1 Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA04 Čeština nejen v úřední korespondenci 2 Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA13 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA06 Katedrála sv. Václava: Olomoucký dóm - od krypty po věž Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA05 Klášterní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA22 Kompozice ve fotografii Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA14 Komunikace v praxi Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA25 Kurz českého znakového jazyka Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA10 Kurz první pomoci/ laická kardiopulmonální resuscitace (KPR) Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA24 Liturgické reálie v dějinném vývoji Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA11 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA21 Písemný projev Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA16 Proměny otcovství Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA09 První pomoc - resuscitace dle ERC Guidelines 2015 Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA19 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA23 Přirozený funkční trénink a moderní trendy ve fitness Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA15 Psychohygiena Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA18 Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA20 Rétorika Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA17 Střídavá péče - mýty a stereotypy Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA12 Tyflopedické minimum pro každého aneb jak komunikovat s nevidomým Prezenční Detail Chci se zeptat
U4ZA07 Základy fotografování Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PA10 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA02 Didaktika distančního vzdělávání Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA03 Implementace nového klasifikačního řádu UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA04 Integrace tabletů do výuky Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA11 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA16 Počítačové hry - neproduktivní využití času, umělecká forma nebo učební pomůcka? Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA15 Specifické poruchy učení - charakteristika, reedukace, žáci mimořádně nadaní, inkluze, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA09 Student s narušenou komunikační schopností Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA08 Student s omezením hybnosti Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA07 Student s poruchou autistického spektra Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA06 Student s psychickým onemocněním Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA14 Student se sluchovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA13 Student se zrakovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA18 Užití obrazového obsahu ve výuce Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA01 Výuka pomocí e-learningu a moderních výukových metod Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA17 Výzvy ve vzdělávání současné generace studentů (mileniálů) Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PA12 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PD04 Autorské právo ve vědě, výzkumu a vzdělávání Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PD01 Novinky v právní regulaci vysokého školství I. Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PD05 Novinky v právní regulaci vysokého školství II. Prezenční Detail Chci se zeptat
U4PD06 Novinky v právní regulaci vysokého školství III. Vnitřní předpisy veřejných vysokých škol Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U4PG01 Orientace v zadávání audiovizuálních služeb Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U60307 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60308 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60304 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60306 Student s narušenou komunikační schopností - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat
U60309 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U60207 Bezpečnost na internetu Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60210 Čeština v úřední korespondenci i mimo ni Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60204 Práce s tabulkami - Microsoft Excel (začátečníci + mírně pokročilí) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60211 Právní minimum Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60208 Publikování na internetu (recepty, blogy, focení, youtubering) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60209 Současné fenomény mladé generace a počítačová bezpečnost Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60212 Spotřebitelské minimum Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60206 Tvorba prezentací - Microsoft PowerPoint (začátečníci + mírně pokročilí) Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60201 Základy finanční gramotnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60205 Základy práce s internetem a komunikace Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60202 Základy práce s počítačem a správa souborů Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U60203 Zpracování textu - Microsoft Word (začátečníci + mírně pokročilí) Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U801A1 Anglický jazyk pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U801N1 Německý jazyk pro seniory Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U801P1 Úvod do římského práva Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Číslo Název Forma  
U80012 Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80007 Univerzita 3. věku - Evropská kultura a křesťanství Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80004 Univerzita 3. věku - Historie a archeologie Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80005 Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80009 Univerzita 3. věku - Kapitoly z humanitních věd Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80008 Univerzita 3. věku - Křesťanství a teologie v proměnách času Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80003 Univerzita 3. věku - Kultura v minulosti a přítomnosti Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80010 Univerzita 3. věku - My - lidé a příroda Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80011 Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80015 Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80014 Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80002 Univerzita 3. věku - Psychosociální studia Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80001 Univerzita 3. věku - Společenské vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E4 Univerzita 3. věku - studijní skupina Šternberk Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E1 Univerzita 3. věku - studijní skupina Uherské Hradiště Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E3 Univerzita 3. věku - studijní skupina Valašské Meziříčí Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800E2 Univerzita 3. věku - studijní skupina Vyškov Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80006 Univerzita 3. věku - Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Kombinovaná Detail Chci se zeptat
U80013 Univerzita 3. věku - Zdravotnické vědy Kombinovaná Detail Chci se zeptat

Studijní plán

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty
Zkratka Název Kredity Nutný pro absolvování
Kontakty – Rektorát
Referát celoživotního a dalšího vzdělávání
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Chci se zeptat