Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Health Sciences
Type of LLL programme:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Educational objectives of the group of programmes:
Program rozšiřující a doplňující vzdělávání.
The name of the programme:
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Certifikovaný kurz je připraven pro všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky, které se již podílejí nebo podílet budou na vzdělávání a výchově studentů nelékařských zdravotnických oborů. Tento certifikovaný kurz připravuje sestry a porodní asistentky, s požadovaným dosaženým vzděláním v oboru, k vedení odborné praxe studentů.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je příprava nelékařských zdravotnických profesionálů pro výuku odborných praxí studentů bakalářského studijního programu ošetřovatelství, a porodní asistence a zvýšení jejich osobního profesního růstu a rozvoje.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Ševčíková Blažena, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info