Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Health Sciences
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Tématické vzdělávání (odborné konference, semináře)
Educational objectives of the group of programmes:
Tématické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, odborné konference, přednášky apod.
The name of the programme:
Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Workshop je zaměřen na získání znalostí a dovedností v problematice obtížného zajištění dýchacích cest u kritického pacienta v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat situace, kdy je nutné zajistit kritickému pacientovi dýchací cesty nestandardním invazivním způsobem a zároveň naučit pracovat účastníky kurzu s dostupnými pomůckami pro invazivní zajištění dýchacích cest v přednemocniční neodkladné péči. Workshop je vedený odborníkem z praxe formou teoreticko - praktické výuky s možností nácviku život zachraňujících výkonů na sofistikovaných modelech s okamžitým hodnocením efektivity provedeného výkonu.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je předat účastníkům teoretické informace o včasném rozpoznání nutnosti zajištění dýchacích cest a možnosti zajištění dýchacích cest invazivním způsobem u kritického pacienta v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Dále prakticky si osvojit přístup použití dostupných pomůcek pro invazivní zajištění dýchacích cest u kritického pacienta v podmínkách přednemocniční neodkladné péče.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Danosová Marinella, Mgr. DiS.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info