Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Health Sciences
Type of LLL programme:
Programy rekvalifikačního vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy rekvalifikačního vzdělávání
Educational objectives of the group of programmes:
Rekvalifikační vzdělávací program.
The name of the programme:
Zdravotník zotavovacích akcí
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí je programem rekvalifiačního vzdělávání, jenž zahrnuje 26 hodin teoretické výuky a 19 hodin praktické výuky. Celková délka kurzu je 6 dní. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu se uděluje absolventům "Osvědčení o rekvalifikaci".
Educational objectives of the programme:
Absolventi kurzu jsou schopni: - poskytnout první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob - poskytnout první pomoc tonoucímu - zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní při poskytování první pomoci - zajistit přivolání odborné pomoci - spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu - vyjmenovat právní aspekty své funkce včetně správného dokumentování svých činností - dohlížet na dodržování zásad hygieny - zajistit prevenci šíření infekčních chorob
Required prerequisites:
Dosažení věku 18 let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, morální bezúhonnost
Graduate’s profile:
Absolventi tohoto kurzu mohou zastávat funkci zdravotníka na různých akcích jako jsou zájezdy, dětské tábory, školy v přírodě, výukové a výcvikové kurzy, hromadné společenské a sportovní akce apod., kde ošetřuje běžná poranění a nemoci, pečuje o nemocné, vede související zdravotní dokumentaci, podílí se na sestavování jídelníčku, programu dětí a jejich fyzické zátěže, dohlíží na dodržování osobní hygieny účastníků akce, kontroluje stravovací proces, likvidaci odpadů a nezávadnost prostředí.
Programme guarantor:
Kopecký Miroslav, doc. PaedDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info