Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Physical Culture
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Kurzy
Educational objectives of the group of programmes:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
The name of the programme:
Kondiční trenér
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Absolvent programu získá odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace a osvojí si znalosti o tom, jak kondiční trénink a pohybové aktivity modifikovat s ohledem na věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. Po absolvování 150 hodin přímé výuky vědeckého základu a specializace na FTK UP, a úspěšném zakončení závěrečnou zkouškou se studenti stanou držiteli licence "Kondiční trenér".
Educational objectives of the programme:
Hlavním cílem je připravit studenty k působení ve funkci kondičního trenéra u dětí, mládeže a dospělých, a to rekreačních i výkonnostních sportovců v individuálních i kolektivních sportech.
Required prerequisites:
Žádné
Graduate’s profile:
Po absolvování uvedeného vzdělávacího programu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Programme guarantor:
Hůlka Karel, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info