Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Type of LLL programme:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Educational objectives of the group of programmes:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
The name of the programme:
Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku je určen psychoterapeutům nebo lidem s potřebou intenzivního osobního rozvoje. Je realizován Institutem sociálního zdraví při CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a je tak zaštítěn akademickým zázemím univerzity. Odpovídá požadavkům pro vzdělávání v psychoterapii a byl certifikován Českou asociací pro psychoterapii. Sebezkušenostní výcvik v délce trvání 5 let je rozdělen do tří částí: 1. Skupinová a komunitní zkušenost v rozsahu celkem 300 hodin (první tři roky). Fáze výcviku ukončená bilancováním. 2. Skupinový a komunitní prezenční nácvik dovedností v rozsahu 100 hodin, který navazuje na sebezkušenostní části výcviku. 3. Poslední částí je skupinová supervize psychoterapeutické práce s klienty v rozsahu 100 hodin, kdy účastníci supervidují vlastní psychoterapeutickou práci. Fáze výcviku ukončená druhým bilancováním. Integrativní psychoterapie je přístup s respektem ke klientově rozmanitosti, jedinečnosti a jeho komplexním potřebám. Terapeutovi poskytuje možnost asimilovat do svého vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost terapeuta a jedinečnost klienta.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
Příprava účastníka CŽV na samostatnou psychoterapeutickou praxi (po absolvování dalších předepsaných požadavků a splnění podmínky VŠ vzdělání).
Programme guarantor:
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info