Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Všímavost je umění žít plně v přítomnosti. Záměrem je věnovat pozornost každému okamžiku našeho života; s laskavostí a bez posuzování. Proč meditace všímavosti? Meditace všímavosti pomáhá rozvíjet vnitřní klid a rovnováhu v dnešním uspěchaném a na výkon zaměřeném světě. Díky meditaci všímavosti získáme do rukou "nástroje", jak zacházet se stresem, vnitřním napětím, negativními myšlenkami a emocemi. Umění zaujmout více pozitivní, nehodnotící postoj vůči sobě samým a naší zkušenosti vede k větší odolnosti. Všímavost nás učí, jak adekvátně reagovat na všechny radosti a starosti života. Během mindfulness workshopu budeme: " Navnímávat sami/samy sebe pomocí dýchacích technik " Všímat si přítomného okamžiku skrze smyslové vjemy " Naslouchat našemu tělu zaměřením na všímavý pohyb " S laskavostí pečovat o sebe a ostatní skrze meditaci milující laskavosti " Ukážeme si, jak díky meditaci rozvíjíme pozornost, přátelský postoj vůči ostatním, vděčnou radost, soucit a vyrovnanost. Vyzkoušíme si krátké meditace, vizualizace, díky kterým ztišíme mysl a začneme si doopravdy všímat, co se děje uvnitř nás a kolem nás. Vysvětlíme si, jakým způsobem naše myšlenky ovlivňují naše následné reakce a chování vůči sobě a druhým. Řekneme si, proč je tak důležité kultivovat naše myšlení a pěstovat vlídný vztah sám/sama k sobě. Zájemci/zájemkyně - na kurz si, prosím, nachystejte - zápisník, tužku, 3 rozinky nebo brusinky; pohodlné oblečení, jógovou podložku, deku, popřípadě meditační polštářek. Je možné meditovat vsedě na podložce, vleže, či na židli.
Educational objectives of the programme:
Psychohygiena, Relaxace
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Kvapilová Barbora, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info