Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Workshop je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v problematice první pomoci a resuscitace dle platných Doporučených postupů Guidelines 2021 v režimu Basic life Support. Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat náhle vzniklou zástavu krevního oběhu, a následně neprodleně zahájit všechny potřebné život zachraňující úkony včetně možnosti využití automatického externího defibrilátoru. Workshop je vedený odborníkem z praxe formou teoreticko - praktické výuky s možností nácviku život zachraňujících výkonů na sofistikovaných modelech s okamžitým hodnocením efektivity resuscitace.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je předat účastníkům teoretické informace o nejčastějších akutních stavech, u kterých je nutné poskytnout první pomoc (křeče, porucha vědomí, kolaps, masivní krvácení) dále předat teoretické znalosti o řetězci přežití, telefonicky asistované první pomoci a telefonicky asistované resuscitaci, o platných doporučeních k vedení laické resuscitace a možnosti použití automatizovaného externího defibrilátoru. Jedním z cílů je také prakticky si osvojit přístup k člověku v bezvědomí, zhodnotit základní životní funkce a následně zahájit úkony neodkladné resuscitace včetně využití AED.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent bude znát principy TAPP, TANR, komunikace s dispečinkem ZZS při poskytování první pomoci, dále bude schopen aplikovat základní principy první pomoci do praxe
Programme guarantor:
Danosová Marinella, Mgr. DiS.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info