Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Audiovize a média ve výuce: Letní škola pro učitele středních škol
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Letní škola nabízí komplexní pohled na aktuální trendy a metody v oblasti mediálního a audiovizuálního vzdělávání s důrazem na praktické aspekty. Jednotlivé kurzy jsou zaměřené na poskytnutí praktických nástrojů, technik a strategií, které umožní učitelům zapojit do výuky audiovizuální obsahy a digitální nástroje. V rámci kurzu se účastníci prakticky seznámí s vytvářením edukačních podcastů a jejich využitím v rámci středoškolského kurikula. Získají návody a postupy pro efektivní integraci audiovizuálních ukázek do vyučovacích hodin a osvojí si praktické dovednosti v práci s umělou inteligencí pro rozvoj kritického myšlení studentů. Komiks bude prezentován jako efektivní didaktický nástroj s důrazem na praktické aplikace ve výuce dějepisu a občanské výchovy. Kurz také prakticky ukáže metody pro identifikaci a kritickou analýzu fake news a strategie pro obranu proti manipulativním informacím. Účastníci kurzu získají přehled aktuální situace v českém mediálním prostředí, včetně praktických zkušeností s procesem tvorby novinářských zpráv v digitálním věku. Kurz nabídne konkrétní postupy od sběru informací po publikaci a praktické principy a standardy novinářského řemesla.
Educational objectives of the programme:
V rámci kurzu se účastníci prakticky seznámí s vytvářením edukačních podcastů a jejich využitím v rámci středoškolského kurikula. Získají návody a postupy pro efektivní integraci audiovizuálních ukázek do vyučovacích hodin a osvojí si praktické dovednosti v práci s umělou inteligencí pro rozvoj kritického myšlení studentů.
Required prerequisites:
Kurz pro pro učitele středních škol.
Graduate’s profile:
Účastníci kurzu získají přehled aktuální situace v českém mediálním prostředí, včetně praktických zkušeností s procesem tvorby novinářských zpráv v digitálním věku. Kurz nabídne konkrétní postupy od sběru informací po publikaci a praktické principy a standardy novinářského řemesla.
Programme guarantor:
Černík Jan, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info