Loading.. Nahrávám stránku...
Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci

Celoživotní a další vzdělávání na UP

Tato část portálu popisuje zaměření celoživotního a dalšího vzdělávání na jednotlivých fakultách Univerzity Palackého v Olomouci a poskytuje odkazy na jejich oficiální webové stránky.

Celoživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a je již tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity Palackého v Olomouci, která nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání i rozmanité kurzy jak v oblasti profesního (kompetenčního), tak zájmového vzdělávání, a to prostřednictvím jednotlivých fakult a součástí Univerzity.

Kontakt - centrála
Referát celoživotního a dalšího vzdělávání
Oddělení dalšího vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128
Kontakty - fakulty
Cyrilometodějská teologická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Chci se zeptat