Kontakty

SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA CMTF UP

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Referát celoživotního vzdělávání
Univerzitní 22
771 11  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky CŽV CMTF UP.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ NA CMTF UP

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (proděkan pro studium a další vzdělávání)
E-mail: jiri.pospisil@upol.cz
Tel.: +420 585 637 003

Mgr. Edita Lukášová (referát celoživotního vzdělávání)
E-mail: edita.lukasova@upol.cz
Tel.: +420 585 637 174

SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FF UP

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 47  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky FF CŽV UP.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ NA FF UP

Branka Čačkovićová (organizační pracovnice ICV)
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz
Tel: 585 633 654

SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PdF UP

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky CŽV PdF UP.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ NA PdF UP

PhDr. Jitka PETROVÁ, Ph.D.
E-mail: jitka.petrova@upol.cz
Tel.: +420 585 635 030

Mgr. Martin Ivanovský (zástupce vedoucího, projektový manažer)
E-mail: martin.ivanovsky@upol.cz
Tel.: +420 585 635 149

PaedDr. Irena Smetanová (studijní referentka)
E-mail: irena.smetanova@upol.cz
Tel.: +420 585 635 147

PhDr. Jana Vítková (sekretářka, studijní referentka)
E-mail: jana.vitkova@upol.cz
Tel.: +420 585 635 146

Mgr. Martina Zálešáková (administrativní pracovník)
E-mail: martina.bartonickova@upol.cz
Tel.: +420 585 635 189

Mgr. Pavla Šindlerová (metodik vzdělávání a referent CŽV)
E-mail: pavla.sindlerova01@upol.cz
Tel.: +420 585 635 148

Mgr. Barbora Mlčochová (projektový manažer)
E-mail: barbora.mlcochova@upol.cz
Tel.: +420 585 635 175

Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová, Ph.D. 
E-mail: katerina.valcharova@upol.cz
Tel.: +420 585 635 199

SÍDLO CENTRA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UP

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 8
771 11  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky CŽV PF UP.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ CDV PF UP

Bc. Alice Tandlerová (administrátorka oboru Právo v CŽV)
E-mail: alice.tandlerova@upol.cz
Tel.: +420 585 637 688

 

MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ KURZY LL.M.

Mgr. Radana Kuncová
E-mail: radana.kuncova@upol.cz
 

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA LF UP

Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci
referát pro specializační vzdělávání
Hněvotínská 3
779 00  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. (proděkan pro specializační vzdělávání)
E-mail: josef.zadrazil@fnol.cz


Ing. Blanka Doleželová (vedoucí referátu pro specializační vzdělávání)
E-mail: blanka.dolezelova@upol.cz
Tel.: +420 585 632 064
úřední hodiny: Po - Pá 7:00 - 11:00, 12:00 - 15:00h

Mgr. Iveta Elišková (referentka)
E-mail: iveta.eliskova@upol.cz
Tel.: +420 585 632 065
úřední hodiny: Po - Pá 7:00 - 11:00, 12:00 - 15:00h


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA LF UP
Marta Zahradová
E-mail: marta.zahradova@upol.cz
Tel.: +420 585 632 011

SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PřF UP

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 1192/12
771 46  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky CŽV PřF UP.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ NA PřF UP

Mgr. Ota Blahoušek (proděkan pro vnější vztahy)
E-mail: ota.blahousek@upol.cz
Tel: +420 585 634 853

Mgr. Martina Karásková (studijní referentka pro celoživotní vzdělávání)
E-mail: martina.karaskova@upol.cz
Tel. +420 585 634 012

SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FTK UP

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Míru 117
771 11  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky CŽV FTK UP.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ NA FTK UP

 Mgr. Pavel Háp, Ph.D. (proděkan pro rozvoj a vnější vztahy)
E-mail: pavel.hap@upol.cz
Tel.: +420 585 636 515

Bc. Hana Wittková (referentka, trenérské a licenční vzdělávání)
E-mail: hana.wittkova@upol.cz
Tel.: +420 585 636 366

Mgr. Lukáš Jakubec (správce e-learningu)
E-mail: lukas.jakubec@upol.cz
Tel.: +420 585 636 113

SÍDLO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FZV UP

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Děkanát
Hněvotínská 976/3
775 15  OLOMOUC

Odkaz na webové stránky CŽV FZV UP.
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ NA FZV UP

Ing. Alena Cholinská (programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů)
E-mail: alena.cholinska@upol.cz
Tel. +420 585 632 855

 

Lenka Kubíčková, DiS (ostatní programy CŽV)
E-mail: lenka.kubickova@upol.cz
Tel. +420 585 632 879

SÍDLO ODDĚLENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACÍ VE VÝUCE

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Univerzita Palackého v Olomouci
Biskupské náměstí 1
771 41 Olomouc

Web: https://www.upol.cz/odv/
E-mail: czv@upol.cz
Tel.: +420 585 631 128

UNIVERZITA 3. VĚKU - Kancelář

Křižkovského 10
771 48 Olomouc

Odkaz na webové stránky U3V.

E-mail: u3v@upol.cz
Tel.: +420 585 633 408

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací