Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 228
Číslo Název programu Forma Akce
R502W032 AI for teaching Prezenční
U4VKW095 Akutní stavy v kontextu laické první pomoci Kombinovaná
T9MN02 Analýza pohybu Kombinovaná
F9PBW008 Anglická filologie Prezenční
U4VKW098 Asertivní komunikace v praxi Kombinovaná
T9T218 Badminton - licence B Kombinovaná
U4VKW072 Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace Kombinovaná
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Distanční
R502W018 Didaktika biologie I Prezenční
R502W003 Didaktika chemie I Prezenční
R502W002 Didaktika fyziky I Prezenční
R502W022 Didaktika fyziky II Prezenční
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Prezenční
R901WD04 Doplňkové pedagogické studium učitelství biologie Kombinovaná
R901WD03 Doplňkové pedagogické studium učitelství deskriptivní geometrie Kombinovaná
R901WD05 Doplňkové pedagogické studium učitelství environmentální výchovy Kombinovaná
R901WD02 Doplňkové pedagogické studium učitelství fyziky Kombinovaná
R901WD06 Doplňkové pedagogické studium učitelství geografie Kombinovaná
R901WD01 Doplňkové pedagogické studium učitelství matematiky Kombinovaná
L102W050 Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání Kombinovaná
M70014 Duchovní obnova k Roku modlitby 2024 Kombinovaná
L102W038 EKG kurz (e-learning) Kombinovaná
T9KF05 Fitness Kombinovaná
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Kombinovaná
T7PK74 Gymnastická přípravka Prezenční
U4VKW079 Hlasové ladění aneb tělo - hlas - slovo - text Kombinovaná
U4FEW003 Horizon Europe - Opportunities which you shouldn't fail to seize Kombinovaná
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Kombinovaná
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Kombinovaná
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Distanční
U4VKW089 Jak efektivně využívat AI nástroje při práci s odbornými databázemi Kombinovaná
D6PDW343 Jak na ... grafomotoriku a prvopočáteční psaní Kombinovaná
D6PDW338 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW339 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Kombinovaná
D6PDW321 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro MŠ) Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW342 Jak na ... předčtenářskou a čtenářskou gramotnost Kombinovaná
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW340 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW341 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 2. stupeň ZŠ a střední školy Kombinovaná
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací