Offer of LLL programmes for UP employees

Dear colleagues,

below you will find an updated list of educational programmes for your professional development.

All LLL programmes are free of charge.

If you have any questions or problems with your registration, please contact us at czv@upol.cz

We are looking forward to your participation!

Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Název Lektor Termín Čas
Komunikace a prezentační dovednosti Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC 2/14/24 - 5/31/24 12:00 AM - 12:00 AM
Jak si připravit efektivní plán hodiny JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. 2/14/24 - 5/31/24 12:00 AM - 12:00 AM
Jak posilovat svou odolnost v čase změn Mgr. Blažena Mačáková 2/14/24 - 5/31/24 12:00 AM - 12:00 AM
Projektování kurikula prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 2/14/24 - 5/31/24 12:00 AM - 12:00 AM
IT nástroje ve výuce i mimo ni Mgr. Tomáš Dragon 2/14/24 - 5/31/24 12:00 AM - 12:00 AM
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Název Lektor Termín Čas
Zvyšování odolnosti měkkého cíle Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, LL.M. 4/18/24 8:30 AM - 12:45 PM
Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti Mgr. Barbora Kvapilová, B.A. 4/19/24 1:00 PM - 4:00 PM
Zdravá komunikace se zaměřením na eliminaci nedorozumění PhDr. Petra Vávrová, MBA 5/3/24 9:00 AM - 1:15 PM
Zvyšování odolnosti měkkého cíle Ing. Miloš drdla, Dr., MBA, LL.M. 5/16/24 8:30 AM - 12:45 PM
Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Mgr. Marinella Danosová, DiS. 5/21/24 9:00 AM - 12:00 PM
Asertivní komunikace v praxi PhDr. Petra Vávrová, MBA 5/21/24 9:00 AM - 1:15 PM
Zvyšování odolnosti měkkého cíle Ing. Miloš drdla, Dr., MBA, LL.M. 5/30/24 8:30 AM - 12:45 PM
Further education of UP stuff - support for flexible forms of education and teaching competences

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Název Lektor Termín Čas
Speak Up! Presentation skills Markus Öbrink 4/19/24 8:00 AM - 1:30 PM
TECHNOLOGY TRANSFER IN THE UNIVERSITY SETTING Mgr. Linda Lososová, Mgr. Roman Jurečka 4/25/24 9:00 AM - 12:30 PM
Kurzy otevřené vědy
Název Lektor Termín Čas
Správa výzkumných dat a F.A.I.R. principy Radomir Sztwiertnia 4/18/24 9:00 AM - 11:00 AM
Plánování správy výzkumných dat Tereza Motalová 4/18/24 11:00 AM - 1:00 PM
Kyberbezpečnost Jitka Langová 4/26/24 9:00 AM - 11:00 AM
Osobní údaje ve VaV Martin Tomášek 4/26/24 11:00 AM - 1:00 PM
Praktické aspekty dobré výzkumné praxe Jakub Hajný 5/10/24 9:00 AM - 11:00 AM
Autorské právo ve VaV Pavel Benda 5/10/24 11:00 AM - 1:00 PM
Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Petr Suchomel 5/24/24 9:00 AM - 11:00 AM
Projekty VaV a jejich financování Pavla Tresterová 5/24/24 11:00 AM - 1:00 PM

Privacy settings

Allow all cookies More info