Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 205
Number The name of the programme Form Action
R502W032 AI for teaching Full-time
T9MN02 Analýza pohybu Combined
U4VKW098 Asertivní komunikace v praxi Combined
U608W008 Autorské právo ve VaV Combined
T9T218 Badminton - licence B Combined
D6PDW367 Bolesti zad jako reakce na stres v pracovním nebo osobním životě Combined
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Full-time
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Full-time
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Combined
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Combined
D6PDW369 Emoce v práci učitele Combined
F9PBW008 English Philology Full-time
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Combined
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
D6PDW371 Jak na .. manuální a relaxační techniky v prostředí MŠ a 1. st. ZŠ Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Combined
D6PDW345 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Combined
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Combined
D6PDW325 Jak na ... zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Combined
D6PDW372 Jak na ... základní pohled, vstup do fyzioterapeutických metod a jejich využití v praxi ve speciální pedagogice Combined
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Combined
D6PDW286 Jak na...adaptaci na mateřskou školu Combined
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Combined
F501W042 Jak pomocí vyprávění a umělé inteligence rozvíjet kritické myšlení? Full-time
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
F501W043 Jak pracovat ve výuce s audiovizuálními ukázkami? Full-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Combined
D6PDW324 Jak učit POLY Combined
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Full-time
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Full-time
R502W035 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II Full-time
U602W016 Japonština pro začátečníky Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info