Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 242
Number The name of the programme Form Action
R502W032 AI for teaching Full-time
U4VKW095 Akutní stavy v kontextu laické první pomoci Combined
T9MN02 Analýza pohybu Combined
U4VKW098 Asertivní komunikace v praxi Combined
T9T218 Badminton - licence B Combined
U4VKW072 Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace Combined
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
M70014 Duchovní obnova k Roku modlitby 2024 Combined
F9PBW008 English Philology Full-time
T9KF05 Fitness Combined
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
T7PK74 Gymnastická přípravka Full-time
U4VKW079 Hlasové ladění aneb tělo - hlas - slovo - text Combined
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Combined
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Combined
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
U4VKW089 Jak efektivně využívat AI nástroje při práci s odbornými databázemi Combined
D6PDW343 Jak na ... grafomotoriku a prvopočáteční psaní Combined
D6PDW338 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW339 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Combined
D6PDW321 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro MŠ) Combined
D6PDW322 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro ZŠ) Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW342 Jak na ... předčtenářskou a čtenářskou gramotnost Combined
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW340 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW341 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 2. stupeň ZŠ a střední školy Combined
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Combined
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Combined
D6PDW336 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro MŠ Combined
D6PDW337 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro ZŠ Combined
D6PDW345 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ Combined
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Combined
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Combined
D6PDW325 Jak na ... zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Combined
U4VKW090 Jak na open science ve výzkumných projektech Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info