Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Základní lyžování - instruktor
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program se zaměřuje na základy sjezdového a běžeckého lyžování. Výuka probíhá formou kurzů, seminářů a cvičení. Délka školení je 6 dnů/50 hodin, dělí se na část teoretickou/15 hodin a část praktickou/35 hodin. Po úspěšném absolvování programu získává účastník oprávnění k samostatnému plánování, vedení a vyhodnocování lyžařského výcviku.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem programu je připravit účastníky na organizaci, vedení a řízení tělovýchovného procesu v oblasti základního lyžování, který je zaměřen na všechny věkové kategorie a může být přizpůsoben i zdravotně oslabené a handicapované mládeži (populaci).
Požadované předpoklady:
Uchazeč absolvuje přijímací řízení, kde prokáže jistou úroveň znalostí z teorie (pohovor, zjištění teoretických znalostí a komunikativních dovedností) a praxe (regulovaná jízda se změnou rytmu, střídání oblouků středního a krátkého poloměru).
Profil absolventa:
Absolvent po úspěšném ukončení programu může samostatně vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti základního lyžování.
Garant programu/kurzu:
Bank Navrátíková Taťána, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací