Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
Název programu/kurzu:
IT nástroje ve výuce i mimo ni
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz se tematicky zaměřuje na technologické nástroje dostupné na univerzitě a možnosti jejich využití nejen v profesním životě akademických pracovníků. Lektor kurzu vychází se svých osobních zkušeností a vybírá, dle jeho názoru, nejstěžejnější a nejvyužívanější aplikace a postupy při práci s nimi. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni efektivně pracovat v prostředí Studijní agendy (STAG) a Portálu UP. Účastníci se dále naučí vytvářet a spravovat kurzy v e-learningovém systému Moodle, osvojí si práci s videokonferenčními systémy na univerzitě, způsoby využití VPN, a také možnosti využití elektronických zdrojů prostřednictvím portálu univerzitní knihovny. Vše praktickou formou a s komplexním přístupem k řešené problematice.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Seznámit účastníka s prostředím Studijní agendy (STAG), Portálu UP, platformy MOODLE a videokonferenčními systémy na univerzitě. Představit způsoby využití VPN a možnosti využití elektronických zdrojů prostřednictvím portálu univerzitní knihovny.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent bude po absolvování kurzu schopen efektivně pracovat v prostředí Studijní agendy (STAG) a Portálu UP. Dále se naučí vytvářet a spravovat kurzy v e-learningovém systému Moodle, osvojí si práci s videokonferenčními systémy na univerzitě, způsoby využití VPN, a také možnosti využití elektronických zdrojů prostřednictvím portálu univerzitní knihovny.
Garant programu/kurzu:
Dragon Tomáš, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací