Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Způsobilosti a moduly SZZ
Vzdělávací cíle skupiny programů:
.
Název programu/kurzu:
Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kombinovaná forma studia. Modul předmětů pro prostupnost studia je určen pro studenty neučitelských studijních programů, kteří mají zájem studovat v navazujícím studiu studijní programy směřující k učitelství tělesné výchovy na FTK UP. Jedná se o studijní programy: Rekreologie - pedagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ. Do jakých navazujících studijních programů po absolvování modulu prostupnosti studia je možné se na FTK UP hlásit: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem vzdělávacího modulu je vytvořit studijní předpoklady pro vstup do studia státem regulovaného navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy realizovaného na Fakultě tělesné kultury.
Požadované předpoklady:
Předložený program celoživotního vzdělávání je určen pro studenty FTK UP těchto studijních programů: Rekreologie - peagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ.
Profil absolventa:
Absoventi studijního modulu získají způsobilost ke studiu těchto navazujících magisterských studijních programů: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva.
Garant programu/kurzu:
Svozil Zbyněk, doc. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací