Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy otevřené vědy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
Název programu/kurzu:
Správa výzkumných dat a F.A.I.R. principy
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz provede účastníky jednotlivými aspekty správy výzkumných dat. V první části kurz představí správu výzkumných dat z pohledu otevřené vědy. V druhé části věnované plánování se účastníci seznámí s životním cyklem dat a plánem správy výzkumných dat (Data Management Plan). Třetí část se bude věnovat organizaci, uchovávání a ochraně dat, zatímco čtvrtá část uvede účastníky do tématu sdílení výzkumných dat v souladu s principy F.A.I.R., na které se následně kurz jednotlivě zaměří. V rámci principu dohledatelnosti (FINDABILITY) se účastníci seznámí s metadaty, perzistentními identifikátory a registry meta(dat). Princip dostupnosti (ACCESSIBILITY) se bude věnovat způsobům zpřístupnění (protokoly, autentizace a autorizace) a uložení meta(dat) do datových repozitářů. Poté se kurz zaměří na princip interoperability (INTEROPERABILITY) a využití otevřených formátů, standardů, řízených slovníků, tezaurů a ontologií. Poslední princip znovupoužití (REUSABILITY) se bude zabývat komplexním popisem dat a oprávněním s daty nakládat, tj. otevřenými licencemi. Na závěr účastníci získají přehled o iniciativě European Open Science Cloud a správě výzkumných dat na UP. Dalšími navazujícími kurzy jsou "Plánování správy výzkumných dat", "Osobní údaje ve VaV," "Praktické aspekty dobré výzkumné praxe", "Autorské právo ve VaV", "Ochrana a komercializace VaV výsledků", "Projekty VaV a jejich financování".
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem tohoto kurzu je vybavit účastníky nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro efektivní správu výzkumných dat v průběhu životního cyklu dat. Kurz položí základy k pochopení principů F.A.I.R. (aby data byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a opakovaně použitelná), zdůrazní jejich význam při prosazování správných postupů správy dat, podpoře sdílení a opětovného použití dat ve výzkumné komunitě.
Požadované předpoklady:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Profil absolventa:
Absolvent kurzu se seznámí se základními postupy souvisejícími se získáváním, zpracováním a sdílením výzkumných dat v souladu s principy F.A.I.R. Bude znát výhody správné správy výzkumných dat a bude vědět, jaké jsou osvědčené postupy pro práci s daty, včetně organizace, dokumentace, ukládání či zabezpečení dat. Poradí si s výběrem vhodných formátů souborů, trvalého identifikátoru, datového uložiště, licence atd. Po absolvování kurzu bude umět na svůj výzkum nahlížet z perspektivy otevřené vědy a získá praktická vodítka k úspěšné "fairifikaci" vlastních výzkumných dat.
Garant programu/kurzu:
Sztwiertnia Radomir, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací