Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy otevřené vědy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
Název programu/kurzu:
Praktické aspekty dobré výzkumné praxe
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz provede účastníky tématy a příklady souvisejícími s (ne)správnou výzkumnou praxí, které budou v průběhu kurzu s účastníky diskutovány. Kurz se nejprve zaměří na správu výzkumných dat a materiálu s důrazem na dokumentaci výsledků, jejich dostupnost a zveřejňování. V další části kurzu budou otevřena témata publikační činnosti a autorství - řešeny budou např. základní pravidla pro autory či pochybné a neetické publikační praktiky. V předposlední části se kurz bude věnovat hodnocení a posuzování článků, projektových žádostí a dalších prací a v závěru se kurz zaměří na aspekty výzkumu na lidech, jako je např. dobrovolný informovaný souhlas a ochrana soukromí. Očekává se, že účastník bude mít absolvované kurzy "Otevřené publikování", "Správa výzkumných dat a F.A.I.R. principy" a "Osobní údaje ve VaV", nebo znalosti v rozsahu těchto kurzů. Dalším navazujícím kurzem je "Autorské právo ve VaV".
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Během celého výzkumného projektu (od návrhu po výstup) může dojít v různých fázích k eticky sporným situacím. Cílem kurzu je připravit účastníky k tomu, jak těmto situacím předcházet, a pokud už k nim došlo, jak je identifikovat a efektivně řešit.
Požadované předpoklady:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Profil absolventa:
Absolvent bude seznámen se základními pilíři správné praxe ve výzkumu dle univerzálně platných principů, které mu umožní efektivní návrh a vedení vědecké a výzkumné činnosti s relevantním publikačním výstupem.
Garant programu/kurzu:
Hajný Jakub, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací