Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy otevřené vědy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
Název programu/kurzu:
Autorské právo ve VaV
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz provede účastníky základy autorského práva. V první části se účastníci seznámí s vymezením pojmu autorské dílo, procesem vzniku autorskoprávní ochrany a osobnostními a majetkovými právy autora. Zároveň budou účastníci seznámeni s výjimkami a omezeními, které se autorského práva týkají. V druhé části se kurz zaměří na zvláštní ustanovení autorského zákona, jako jsou zaměstnanecká díla, kolektivní díla a školní díla. Třetí část kurzu bude věnována vnitřním normám na UP, které souvisí se zaměstnaneckými díly a jejich publikováním. V předposlední části kurz přiblíží účastníkům licence k výkonu majetkových práv autorských a na závěr budou účastníkům představeny případy užití autorských děl, kterých je třeba se vyvarovat. Dalším navazujícím kurzem je "Ochrana a komercializace VaV výsledků". Účastníkům se doporučuje přinést si s sebou laptop a disponovat autorským zákonem a občanským zákoníkem.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem kurzu je informovat účastníky o základních autorskoprávních aspektech nakládání s autorskými díly, jejich vytváření a publikování a upozornit na právní regulaci, kterou je třeba aplikovat při přípravě, realizaci a publikování výsledků vědecké a výzkumné činnosti, a na situace, kterých je třeba se vyvarovat.
Požadované předpoklady:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Profil absolventa:
Absolvent bude schopen orientovat se v základních institutech a právních normách autorského práva, které je nutno brát na zřetel při nakládání s autorskými díly, jejich vytváření a publikování, vyvarovat se významnějších pochybení v této oblasti, případně identifikovat případy, kdy je zapotřebí obrátit se s na Právní oddělení UP s žádostí o právní podporu.
Garant programu/kurzu:
Benda Pavel, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací