Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy otevřené vědy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
Název programu/kurzu:
Projekty VaV a jejich financování
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
V první části kurz účastníkům představí projektový cyklus a poté se detailně zaměří na plánování projektu. Účastníkům budou představeny jednotlivé fáze přípravy projektu, koncept trojimperativu i přesah do fáze realizace projektu. V druhé části účastníci získají přehled o možnostech financování VaV na různých úrovních - institucionální (IGA, Juniorské granty), národní (GAČR, TAČR, NAKI, AZV, Operační programy) a mezinárodní (Horizon Europe). V závěru budou účastníkům představeny příklady zajímavých realizovaných projektů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o možnostech financování vědeckých projektů základního a aplikovaného výzkumu s přihlédnutím k požadavkům na open science poskytovatelů dotace.
Požadované předpoklady:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Profil absolventa:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o možnostech financování vědeckých projektů základního a aplikovaného výzkumu s přihlédnutím k požadavkům na open science poskytovatelů dotace.
Garant programu/kurzu:
Tresterová Pavla, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací