Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tematické kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
Název programu/kurzu:
Město, které se v létě nepřehřívá
Zaměření programu/kurzu:
zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Chlazení města, které bude vystaveno vlnám letních veder stále častěji, patří k základním otázkám současného rozvoje města. Přehřívání ovlivňuje život obyvatel měst a některé přímo ohrožuje. Vysvětlíme si hlavní příčiny vzniku tepelného ostrova měst a možností, jak přehřívání omezit především pomocí přírodě blízkých prvků (neboli modrozelené infrastruktury). Ukážeme si také některé pozitivní příklady realizací takových opatření v České republice (např. soutěž Adapterra Awards). Můžeme se věnovat také možnostem a bariérám při jejich prosazování ve městech a menších obcích.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Účastníci získají základní informace o dopadech klimatické změny v městském prostředí a také možnostech, jak tyto dopady eliminovat. Ukázky pozitivních case-studies představí možnosti řešení v reálném prostředí. Pro další uvažování nabídne příležitost otázka, jak prosazovat dalších podobná řešení.
Požadované předpoklady:
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent bude informován o dopadech klimatické změny v městském prostředí a možnostech, jak je eliminovat.
Garant programu/kurzu:
Huňková Zuzana
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací