Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Celostní muzikoterapie 1
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem studia a jeho praktickým dopadem je seznámení se našich frekventantů s možnostmi využití muzikoterapeutických technik pro individuální a skupinovou terapii v rámci své práce.
Požadované předpoklady:
maturitní vysvědčení
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Holzer Lubomír, PaedDr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací