Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tématické vzdělávání (konference, semináře)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšiřují vzdělání formou semináře, přednášky či školení.
Název programu/kurzu:
Sport a sexualita v trenérské praxi
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program podává základní informace o pojetí sexuality ve sportovní činnosti ve vztahu k osobnosti trenéra a osobnosti svěřence. Seznamuje s tématy sexuality, jež se řeší ve sportovní činnosti (např. menstruace, PMS, pohlavní styk, masturbace, poruchy příjmu potravy, LGBTQ+). Upozorňuje na rizika v sexuálním chování ve vztahu trenér- svěřenec; včetně členů realizačního týmu a funkcionářů sportovních svazů; při interakci a komunikaci se sexuálním podtextem (např. doteky, slova.). Objasňuje grooming ve sportu; trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Mapuje hranice bezpečí v přístupu ke svěřenci, zejména s nutností nastavení pravidel/doporučení (pro trenéry, sportovce, oddíl, svaz) v oblasti sexuality. Zdůrazňuje význam sexuální osvěty ve sportu a její vhodné pojetí pro sportovní oblast.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem programu je prohloubení informací o tématech sexuality ve sportu, v tréninkovém procesu. Program vede k sebereflexi účastníků v porozumění svého pohledu na sexualitu s uvědoměním si svých předností pro stanovení bezpečných hranic či naopak uvědomění si svých případných rizik spjatých se sexualitou v interakci ve sportovním prostředí. Absolvováním programu by se účastníci měli stát poučenými tak, aby byli schopni bezpečně realizovat svou profesi ve sportovním procesu a předávat základy sexuální osvěty s vědomím, že chrání všechny před možným sexuálním násilím v jakékoli podobě.
Požadované předpoklady:
Program je určen pro trenéry, aktivní sportovce 15+ a členy realizačních týmů.
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Štěrbová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací