Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Program celoživotního vzdělávání v rámci bc. studijního programu
Vzdělávací cíle skupiny programů:
cíle
Název programu/kurzu:
Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program je organizován v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou podle uvedeného zákona studenty. Skladba předmětů oboru Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání je shodná s denním studiem bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě. Účastníci CŽV absolvují zkoušky a zápočty stejně jako řádní studenti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Splnění jednotlivých předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Požadované předpoklady:
Ukončené středoškolské vzdělání doložené úředně ověřenou fotokopií maturitního vysvědčení.
Profil absolventa:
Absolventi programu Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání mají možnost být na základě splnění podmínek čl. 5 vnitřní normy PF UP č. PF-B-22/03 přijati ke studiu bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě.
Garant programu/kurzu:
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací