Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta zdravotnických věd
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaných studijních programů, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány (tj. je zařazen do 2. ročníku studia daného studijního oboru).
Název programu/kurzu:
Porodní asistence - CŽV
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaného bakalářského studijního programu Porodní asistence, prezenční forma studia, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, je nabízena účast v programu celoživotního vzdělávání. Program celoživotního vzdělávání je koncipován jako program vycházející z akreditovaného studijního programu Porodní asistence, prezenční forma studia. Vzdělávací program probíhá za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku uvedeného studijního oboru). Do programu celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. V případě, že počet přihlášených účastníků přesáhne kapacití možnosti fakulty, rozhoduje umístění v rámci přijímací zkoušky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Absolvování předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Požadované předpoklady:
Úspěšně ukončené středoškolské vzdělání, splnění požadavků přij. zkoušky pro studijní program Porodní asistence, prezenční forma studia.
Profil absolventa:
Absolventi programu mají možnost být po splnění podmínek daných směrnicí děkana k Řádu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci přijati do řádného studia příslušného akreditovaného studijního programu.
Garant programu/kurzu:
Bubeníková Štěpánka, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací