Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti teologie.
Název programu/kurzu:
Duchovní doprovázení
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz je koncipován jako formace duchovně doprovázejících. Formou přednášek na konkrétní témata se účastníci seznámí se základními podmínkami pro vedení duchovního rozhovoru a budou uvedeni do problematiky duchovního doprovázení z hlediska doprovázejícího i doprovázeného. Teoretická část je rozdělena do osmi tematických celků. Praktická část je určena pro vybrané účastníky teoretické části. Zahrnuje nácviky rozhovorů spojené s reflexí a evaluací, praktické seznámení s různými formami modlitby, práci ve skupině, prostor pro dotazy a kazuistiky, diskusi, osobní konzultační rozhovory s lektory a možnost duchovního rozhovoru.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Praktické otázky duchovního života; Examen - modlitba zpytování svědomí; Základy vedení duchovního rozhovoru; Uvedení do modlitby; Rozlišování; Obrazy Boha; Lidství; Individuální genderové rozdíly v prožívání religiozity a spirituality.
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Maliňáková Klára, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací