Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 149
Číslo Název programu Forma Akce
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Kombinovaná
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Kombinovaná
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Kombinovaná
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Kombinovaná
D6PDW364 Polytechnika pro MŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Kombinovaná
D6PDW367 Bolesti zad jako reakce na stres v pracovním nebo osobním životě Kombinovaná
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Prezenční
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Prezenční
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Prezenční
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Prezenční
F501W036 Letní škola bohemistiky Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací