Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 152
Číslo Název programu Forma Akce
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Distanční
U4CCW003 Projektování kurikula Distanční
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Distanční
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Distanční
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Distanční
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Distanční
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Kombinovaná
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Kombinovaná
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
L101W001 Lékařská první pomoc Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
R903W001 Newton Kombinovaná
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kombinovaná
L102W049 Racionální antibiotická léčba (obor Pediatrie) Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
L102W046 Základy pediatrie Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
U4VKW086 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Kombinovaná
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná
T9KK27 Kondiční trenér Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
U4VKW097 Zdravá komunikace se zaměřením na eliminaci nedorozumění Kombinovaná
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Kombinovaná
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Kombinovaná
U602W016 Japonština pro začátečníky Kombinovaná
U601W019 Město, které se v létě nepřehřívá Kombinovaná
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná
L102W042 Předatestační specializační kurz Soudní lékařství Kombinovaná
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací