Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 167
Číslo Název programu Forma Akce
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
L101W001 Lékařská první pomoc Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
T9T402 Trenér basketbalu I Kombinovaná
T9T215 Ragby - licence B Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
R903W001 Newton Kombinovaná
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Kombinovaná
T9MN02 Analýza pohybu Kombinovaná
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
L102W053 Resuscitace novorozence Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L102W049 Racionální antibiotická léčba (obor Pediatrie) Kombinovaná
L102W035 Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické operace Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Kombinovaná
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
T9T302 Trenér basketbalu II Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Kombinovaná
U601W019 Město, které se v létě nepřehřívá Kombinovaná
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Kombinovaná
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW376 Portfolio dítěte v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Kombinovaná
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Kombinovaná
D6PDW379 Jak zvládnout školní a třídní dokumentaci Kombinovaná
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Kombinovaná
D6PDW388 Úvod do naladěné komunikace v prostředí školy Kombinovaná
D6PDW385 Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti Kombinovaná
D6PDW386 Tvůrčí psaní pro děti Kombinovaná
D6PDW394 Jak na ... hudební výchovu bez bariér Kombinovaná
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Kombinovaná
D6PDW392 Bdělá pozornost jako účinný prostředek ke zvládání stresu a zvýšení spokojenosti Kombinovaná
D6PDW393 Práce s dechem jako klíč pro uvolnění těla a mysli Kombinovaná
D6PDW369 Emoce v práci učitele Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací