Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 167
Číslo Název programu Forma Akce
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Kombinovaná
D6PDW324 Jak učit POLY Kombinovaná
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Kombinovaná
D6PDW367 Bolesti zad jako reakce na stres v pracovním nebo osobním životě Kombinovaná
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Kombinovaná
D6PDW369 Emoce v práci učitele Kombinovaná
D6PDW371 Jak na .. manuální a relaxační techniky v prostředí MŠ a 1. st. ZŠ Kombinovaná
D6PDW372 Jak na ... základní pohled, vstup do fyzioterapeutických metod a jejich využití v praxi ve speciální pedagogice Kombinovaná
D6PDW376 Portfolio dítěte v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW377 Komplexní rozvíjení dítěte předškolního věku prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů Kombinovaná
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Kombinovaná
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Kombinovaná
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Kombinovaná
D6PDW379 Jak zvládnout školní a třídní dokumentaci Kombinovaná
D6PDW385 Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti Kombinovaná
D6PDW386 Tvůrčí psaní pro děti Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací