Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 196
Číslo Název programu Forma Akce
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
D6PDW286 Jak na...adaptaci na mateřskou školu Kombinovaná
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Kombinovaná
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Kombinovaná
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
D6PDW324 Jak učit POLY Kombinovaná
D6PDW325 Jak na ... zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Kombinovaná
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Kombinovaná
D6PDW333 Vitráže technikou Tiffany Kombinovaná
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Kombinovaná
D6PDW345 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Kombinovaná
D6PDW350 Formativní hodnocení v prostředí gymnázia: metody a nástroje formativního hodnocení Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací