Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 227
Číslo Název programu Forma Akce
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D6PDW089 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná
D6PDW137 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
D6PDW286 Jak na...adaptaci na mateřskou školu Kombinovaná
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Kombinovaná
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Kombinovaná
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Kombinovaná
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Kombinovaná
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Kombinovaná
D6PDW321 Jak na ... hudební výchovu bez bariér (pro MŠ) Kombinovaná
D6PDW324 Jak učit POLY Kombinovaná
D6PDW325 Jak na ... zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Kombinovaná
D6PDW330 Jak psát slovní hodnocení Kombinovaná
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Kombinovaná
D6PDW332 Učitel a jeho komunikace s rodičem Kombinovaná
D6PDW333 Vitráže technikou Tiffany Kombinovaná
D6PDW335 Mozková cvičení pro lepší učení aneb mozková gymnastika Kombinovaná
D6PDW336 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro MŠ Kombinovaná
D6PDW337 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro ZŠ Kombinovaná
D6PDW338 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW339 Jak na ... aktivizační metody ve výuce pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Kombinovaná
D6PDW340 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 1. stupeň ZŠ Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací