Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Funkcionální programování v jazyce Scheme
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Funkcionální programování patří k nejstarším programovacím stylům (je starší než objektově orientované programování) a současně pro některé své přednosti a v souvislosti s rozvojem výpočetní techniky je stále více používáno v praxi. Některé základní, střední i vysoké školy zejména na Západě používají funkcionální programovací jazyky jako první jazyky pro výuku programování. Tento vzdělávací program doplňuje naši nabídku programů zaměřených na výuku programování. Program je postaven na jazyce Scheme, který je ve světě nejčastěji používán k výuce základů funkcionálního programování. Posluchači se seznámí se základy jazyka, jako jsou syntax, práce s jednoduchými daty (čísla, řetězce, obrázky), a také s pokročilejšími partiemi (rekurzivní výpočty, procedury jako hodnoty) tak, aby získali dostatečný nadhled nad problematikou, pochopili odlišnosti a výhody funkcionálního programování a mohli rozhodnout, jak jej použijí ve své výuce. Kurz je doplněn řešením praktických úloh na počítačích.
Educational objectives of the programme:
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit povědomí posluchačů o různých programovacích stylech používaných jak v praxi, tak pro výuku, a seznámit je se základy funkcionálního programování tak, aby si sami mohli rozhodnout, jakým způsobem je použijí ve své výuce.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Krupka Michal, doc. RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info