Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Didaktika fyziky II
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Metoda EUR ve výuce (nejen) fyziky. Třífázový model učení je charakteristickým znakem pro metody kritického myšlení a vymezuje následující fáze - evokace (učitel zjišťuje vědomosti a prekoncepty žáků/studentů vztahující se k dané problematice), uvědomění (nové informace a porovnávání s původními) a reflexe (třídění a upevňování vědomostí). V rámci semináře projdeme praktické ukázky metody využitelné na různých stupních škol.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Hrouzková Tereza, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info