Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Medicine and Dentistry
Type of LLL programme:
Programy specializačního vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Lifelong education study programmes
Educational objectives of the group of programmes:
vypsat
The name of the programme:
Lifelong Education Study Programmes
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
- Struktura atomu a jádra, radioaktivní přeměna, svazky brzdného záření, elektronové svazky, radionuklidy používané v radiační onkologii. Veličiny a jednotky radiační ochrany (veličiny používané pro osobní monitorování a monitorování prostředí, radiační váhový faktor, ekvivalentní dávka, tkáňový váhový faktor, efektivní dávka). Fyzikální veličina absorbovaná dávka. - Předpis dávky, zaznamenávaná a vykazovaná dávka (prescibed, recorded and reported dose) v externí radioterapii a v brachyterapii. Algoritmy pro výpočet dávky a jejich omezení. - Národní a mezinárodní legislativa s požadavky na radiační ochranu při lékařském ozáření, požadavky na způsobilost a vzdělávání pracovníků se zdroji ionizujícího záření (odpovědnost radiologického fyzika, dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností při zajištění požadavků RO, úloha indikujícího lékaře, radiačního onkologa, radiologického fyzika, radiologického asistenta). Požadavky na personální a technické vybavení. Národní a místní radiologické standardy. Standardní operační postupy a jejich význam pro radiační ochranu v radiační onkologii. - Praktické metody ochrany radiačních pracovníků, pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření na pracovištích radiační onkologie (kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, program systému řízení). Pracovně-lékařské služby poskytované radiačním pracovníkům. - Specifika radiační ochrany v souvislosti s přístrojovým vybavením a technikami v radiační onkologii: rentgenové ozařovače v radioterapii, lineární urychlovače, kolimační systémy, ozařovače pro brachyterapii, cyklotron. Radiační ochrana při konformní radioterapii, IMRT, VMAT, IGRT (včetně odhadu radiační zátěže ze zobrazovacích metod používaných v radioterapii), stereotaktické radioterapii, hadronové terapii. Fyzikální aspekty ovlivňující dávku pacienta. - Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření ? optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (princip ALARA ?As Low As Reasonably Achievable?). Riziko vzniku sekundárních malignit v důsledku ozáření, radiační ochrana založená na důkazech (evidence based in radiation protection). - Radiologické události v radiační onkologii. Určeno pro lékaře ve specializačním oboru radiační onkologie.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Heřman Miroslav, prof. MUDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info