Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Modul Doctoral SPace
Educational objectives of the group of programmes:
Modul je určený studentům doktorských studijních programů Univerzity Palackého.
The name of the programme:
Základy otevřené vědy - open access a open data
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Na workshopu budou představeny hlavní východiska a principy otevřené vědy. Hlavní pozornost bude věnována publikování v režimu open access (např. výběr vhodného modelu open access, výběr vhodného periodika, licence a publikační repozitáře) a nakládání s otevřenými výzkumnými daty a jejich sdílení (principy FAIR, datové repozitáře apod.). Součástí kurzu budou rovněž praktické tipy, rady a návody (např. doporučené aplikace, platformy či weby).
Educational objectives of the programme:
Získání základní znalosti o problematice otevřené vědy, porozumění poznatkům a jejich aplikování v další činnosti (publikování v režimu open access, správa a sdílení výzkumných dat ad.).
Required prerequisites:
Akce je pro studentky a studenty doktorandských oborů na UP. Dokončené magisterské vzdělání.
Graduate’s profile:
Absolventi kurzu získají základní přehled o problematice otevřené vědy, budou znát její východiska a pilíře a budou s to reflektovat technické, právní a etické otázky s touto problematikou spjaté. Budou se orientovat v možnostech publikování svých textů v režimu open access a znát principy nakládání s otevřenými výzkumnými daty. Pro svou výzkumnou praxi dostanou užitečné rady a tipy.
Programme guarantor:
Bilíková Dana, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info