Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Modul Doctoral SPace
Educational objectives of the group of programmes:
Modul je určený studentům doktorských studijních programů Univerzity Palackého.
The name of the programme:
Proč a jak publikovat v open access
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Publikování v otevřeném přístupu (open access, OA) je již běžnou součástí vědeckého života. S publikováním v open access se nicméně spojuje řada mýtů a kromě výhod (vyšší míra citovanosti) přináší open access i rizika (např. predátorské časopisy). OA navíc často není s ohledem na finanční náročnost pro začínající vědce a vědkyně dostupnou alternativou. Cílem kurzu je představit základy publikování v OA (tzv. zlatá, diamantová, zelená cesta, požadavky poskytovatelů grantů, otevřené licence apod.) a ukázat možnosti publikování na UP (časopisy Vydavatelství UP, transformační smlouvy s vydavateli ad.).
Educational objectives of the programme:
Získání základní znalosti o problematice otevřeného přístupu, porozumění poznatkům (podmínky, modely open access) a aplikování poznatků v další činnosti (výběr vhodného periodika, modelu OA publikování, licence, repozitáře, atd.).
Required prerequisites:
Akce je pro studentky a studenty doktorandských oborů na UP. Dokončené magisterské vzdělání.
Graduate’s profile:
Absolvent kurzu získá základní přehled o problematice otevřeného přístupu, bude se orientovat v možnostech publikování (open access modely; archivování v publikačních repozitářích, otevřené licence atd.). Seznámí se s modelovými požadavky poskytovatelů finančních prostředků na výzkum, podmínkami vydavatelů a otázkou financování výstupů v OA (APC poplatky).
Programme guarantor:
Bilíková Dana, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info